Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Får kommuner och kommunala bolag dela rapporteringskanaler när nya visselblåsarlagen träder i kraft?

I propositionen för den nya visselblåsarlagen framgår att aktieägare i kommunala bolag har rätt att rapportera vid bland annat oegentligheter. Innebär det att kommuner även tillhandahåller de kommunala bolagens visselblåsarärenden, eller sköter de sina egna rapporteringskanaler? Och vem kan bli anmäld enligt de nya reglerna om visselblåsning?

arbetsliv_Far_kommuner_dela_rapporteringskanaler_nar_nya_visselblasarlagen_borjar_galla_16x9.jpg

Den inledande frågan handlar om huruvida kommunens rapporteringskanaler för visselblåsning även ska inkludera de kommunala bolagen. Svaret på frågan är att kommuner får dela rapporteringskanaler och förfaranden med kommunala bolag (liksom stiftelser och föreningar), men de har inte en skyldighet att göra det.

Avseende den andra frågan är lagstiftningen inte uppbyggd på det sättet att den utgår ifrån vem som kan bli anmäld, utan vad som kan anmälas. Utgångspunkten är att lagen ska gälla vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det framgår inte av förarbetena att vissa personer eller befattningar kan eller inte kan anmälas. Däremot redogör lagstiftaren för vem som kan anmäla missförhållanden, det vill säga vem som räknas som rapporterande person.

Av Jessica Deinoff, jurist med inriktning på arbetsrätt och arbetsmiljö.

Svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Publicerad 18 okt 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy