Logga in

Glömt ditt lösenord?

Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Arbetsrätt_Genomförande-av-arbetsvillkorsdirektivet.jpg

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om genomförande av EU-direktivet om arbetsvillkor. Ändringar som föreslås i svensk rätt ska förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor.

Den 20 juni 2019 antogs Europaparlamentets och Europeiska rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i EU. Direktivet syftar till att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor och samtidigt säkerställa anpass­ningsförmågan på arbetsmarknaden.

Direktivets krav uppfylls redan till stor del i svensk arbetsrättslig lagstiftning. Vissa ändringar och tillägg har varit nödvändiga för att Sverige ska leva upp till direktivets krav.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

Publicerad 27 jan 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy