Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Majoriteten av Sveriges domstolar, kommunala miljöförvaltningar, länsstyrelser och ett stort antal centrala myndigheter använder idag JP Miljönet. Tjänsten är ett utmärkt verktyg för att få stöd och kunna fatta rättssäkra beslut. Den passar självklart också för dig som arbetar med miljörätt på ett företag.

JP Miljönet ger dig en heltäckande bevakning av miljörätten och alltid tillgång till senaste nytt. I tjänsten finns samtliga rättskällor och vägledande dokument så att du ska få ett komplett beslutsunderlag. Här hittar du allt om miljörätt, till exempel tillsyn, tillstånd, kemikalier, avlopp, avfall, energi och naturskydd.

Våra egna jurister och våra experter från bland annat domstolar och advokatbyråer guidar dig genom rättsområdet. Med hjälp av domsreferat, lagkommentarer till miljöbalken och djupgående analyser får du hjälp i handläggning och beslutsfattande och med nyhetsbrevet håller du dig alltid á jour. 

I JP Miljönet får du tillgång till:

  • 6 blanketter och checklistor
  • 600 expertanalyser
  • över 1 670 referat
  • över 33 400 domar och beslut

Du hittar det du söker via tjänstens mycket kraftfulla sökfunktion. I tjänsten kan du enkelt skapa dina egna utredningar.

Så tycker våra kunder

"Genom nyhetsbreven blir jag uppdaterad och kan enkelt följa med på vad som sker inom det rättsliga området.”

Carolina Tjärnqvist, Strategisk Inköpare - Umeå Energi

”Databas med unik information inom miljörätt. Innehållet finns inte tillgängligt genom andra miljörättsdatabaser”

Agneta Wieslander -, Jurist - Vattenfall Vindkraft AB

”JP är snabbast och heltäckande"

Lars Wilke, F.d. Miljöchef - Härryda Kommun

"Förarbeten, lagar och rättsfall når vi enklast i JP Infonet."

Benny Hunemark, Tidigare Bitr. Miljö och byggchef - Nässjö kommun