Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Här ger John Woivalin, redaktör och jurist på JP Infonet, ett axplock av rättsliga förändringar som sker på mark- och miljöområdet 2021/22.

13 jan 2022

Lagrådsremiss om mer differentierat strandskydd

Regeringen har presenterat ett förslag på en ny strandskyddslagstiftningen där strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det innebär både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd.

2 dec 2021

Nya hårda regler för tobaksfria nikotinprodukter på gång

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

Trafikverket stoppas från att köra vidare med vägbyggande

Trafikverkets vägbyggande stoppas i två mål från Mark- och miljööverdomstolen.

1 nov 2021

Kommunnämnd förlorade avfallstvist

MÖD kommer fram till att det finns skäl för inhibition.

5 okt 2021

Straffbart att skräpa ned även med enstaka småskräp

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om bland annat detta.

4 okt 2021

200 PFAS-ämnen förbjuds

EU har beslutat att förbjuda cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023.

6 sep 2021

Cementas ansökan om täkttillstånd avvisas på grund av bristande utredning

MÖD avvisar Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland.

3 sep 2021

Inget bygglov för en radiomast i naturområde

HD har avslagit en ansökan om bygglov för att uppföra en 212 meter hög radiomast i ett naturområde.

7 jun 2021

Viktigt domslut öppnar för växtskydd utan kemikalier

Det var det rätt av Kemikalieinspektionen att avslå ansökan om att godkänna det kemiska växtskyddsmedlet Imprid Skog.

10 maj 2021

Nya regler kring hållbarhetsrapportering och hållbara investeringar

Läs mer om de nya reglerna – disclosureförordningen och taxonomiförordningen – i vår analys.

10 maj 2021

EU

Användning av växtskyddsmedel stoppas på vissa platser

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Klimatdeklaration för byggnader

I en proposition föreslår regeringen en ny lag om klimatdeklaration för byggnader.

12 apr 2021

Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

Det föreslår regeringen i en proposition.

16 mar 2021

Kommunen kan dra tillbaka ett tillstyrkande av vindkraft

Det konstaterar Mark- och miljööverdomstolen i en dom. 

16 mar 2021

EU

Ny EU-dom om artskydd

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021

Nationell vätgasstrategi tas fram

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell vätgasstrategi.

16 feb 2021

Ny vägledning om vattenskyddsområden

I början av februari släppte HaV en ny vägledning om att inrätta och förvalta vattenskyddsområden.

16 feb 2021

Domar i lavskrike-ärendena

MÖD undanröjer MMD:s domar och återförvisar målen till Skogsstyrelsen. 

18 jan 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,