Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Nej till kamerabevakning dygnet runt på två återvinningsstationer

Förvaltningsrätten bedömer att integritetsintresset väger tyngst, särskilt med beaktande av att kamerabevakningen skulle förenas med bildinspelning och omfatta personer som arbetar på återvinningscentralerna.

24 nov 2022

Avverkningen och bumerangmanövern: Brist på försiktighetsåtgärdsprövning blev hemläxa för Skogsstyrelsen

I den här analysen studerar vår miljörättsjurist John Woivalin ett nytt MMD-mål utifrån den uppdaterade artskyddsförordningen.

22 nov 2022

Torkan 2018 fortsätter påverka ny skog

På 16 procent av den areal som avverkats i Sverige har inte skogsägaren fått upp ny skog på det sätt som lagen kräver. Det visar Skogsstyrelsens senaste inventering av föryngringar i skogen.

21 nov 2022

”Lex Maja” används och behövs – en första statistik från landets länsstyrelser sedan lagens införande

Vår expert Sirkku Sarenbo har samlat in statistik kring länsstyrelsernas handläggning av den så kallade Lex Maja-bestämmelsen i offentlighets- och sekretesslagen.

25 okt 2022

Ersättning vid angrepp av allvarliga växtskadegörare

Nya ersättningsbestämmelser i växtskyddsförordningen möjliggör mer förmånlig ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga växtskadegörare.

22 aug 2022

Olika vyer för båtupptag på Ven: om strandskyddets intresseavvägda farvatten

I ett relativt nytt mål avslår Mark- och miljööverdomstolen en ansökan om dispens för en båtupptagningsanordning på ön Ven. Målet väcker en hel del intressanta frågor om särskilt strandskyddet. Vår jurist John Woivalin analyserar utvalda farleder av skyddet med utgångspunkt i avgörandet.

17 aug 2022

Regeringsbeslut snabbar på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Regeringen har fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

2 jun 2022

Regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla vargförvaltningen

Regeringen beslutar nu om flera uppdrag för att få en grund för framtidens vargförvaltning.

2 jun 2022

Man som salufört och handlat med särskilt skyddsvärda reptiler döms för grovt artskyddsbrott

En man åtalades för grovt artskyddsbrott efter att ha handlat med och salufört särskilt hotade, sällsynta och skyddsvärda reptiler. Enligt hovrätten har den åtalade mannen gjort sig skyldig till sex fall av grovt artskyddsbrott och 24 fall av artskyddsbrott som inte är grovt.

9 maj 2022

Ersättning för skada som uppstått på en grannfastighet vid borrning för bergvärme

I samband med borrningsarbete för bergvärme på en fastighet uppstod tryck i ett gammalt borrhål på grannfastigheten. Jord och lera sprutade upp och smutsade ned fasaden på en byggnad samt förstörde en grill. Högsta domstolen konstaterar att strikt skadeståndsansvar gäller i en sådan situation.

5 maj 2022

Förslag på ett reformerat strandskydd

Regeringen har beslutat om en proposition för en ökad differentiering av strandskyddet. Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck. Det lokala inflytandet ska också öka.

6 apr 2022

Artskyddsförordningen ändras

I början av mars meddelade miljöminister Annika Strandhäll till Sveriges Television att regeringen kommer att ändra i artskyddsförordningen.

14 mar 2022

Slutförvar av använt kärnbränsle

Regeringen fattade den 27 januari 2022 två beslut avseende Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om att bygga och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. I den här artikeln ger JP Infonets expert Ulf Yngvesson, som är rättschef vid Strålsäkerhetsmyndigheten, en kort bakgrund till besluten, en översiktlig beskrivning av deras innehåll och några ord om vad som händer framdeles.

11 mar 2022

18,5 miljoner i skadestånd till restaurang vars resultat försämrats på grund av Slussen-projektet

En restaurang drabbades av försämrat resultat efter störningar från arbetet vid Slussen av flera skäl. Nu beslutar Mark- och miljööverdomstolen att Stockholms kommun ska betala skadestånd på cirka 18,5 miljoner kronor till den drabbade restaurangen.

14 feb 2022

Grönt ljus för slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark

Efter att Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen till ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle har regeringen gjort en bedömning och de tillåter att slutförvaret anläggs.  

14 feb 2022

Lagändringar på mark- och miljöområdet vid årsskiftet

Kring årsskiftet är det alltid många nya lagar och förordningar som börjar gälla. Här ger John Woivalin, redaktör och jurist på JP Infonet, ett axplock av rättsliga förändringar som sker på mark- och miljöområdet 2021/22.

13 jan 2022

Lagrådsremiss om mer differentierat strandskydd

Regeringen har presenterat ett förslag på en ny strandskyddslagstiftningen där strandskyddet görs om i grunden genom en ökad differentiering. Det innebär både lättnader och skärpningar jämfört med dagens strandskydd.

2 dec 2021

Nya hårda regler för tobaksfria nikotinprodukter på gång

Den 29 mars 2021 la regeringen fram ett förslag till nya regler för tobaksfria nikotinprodukter genom SOU 2021:22. JP Infonets expert Katarina Ladenfors analyserar förslaget.

26 nov 2021

Trafikverket stoppas från att köra vidare med vägbyggande

Trafikverkets vägbyggande stoppas i två mål från Mark- och miljööverdomstolen.

1 nov 2021

Kommunnämnd förlorade avfallstvist

MÖD kommer fram till att det finns skäl för inhibition.

5 okt 2021

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,