Den här kursen är framtagen för dig som vill få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, vilka ändringar och anpassningar som behövs göras med anledning av de nya reglerna och hur svensk nationell rätt kommer förhålla sig till dessa. Kursen är indelad i tolv olika avsnitt och passar bra som utbildningsmaterial för hela organisationen.

Kursens innehåll

 1. Introduktion
 2. Nuvarande reglering och begrepp
 3. Grundläggande principer
 4. Laglig grund för behandling
 5. Den registrerades rättigheter
 6. Överföring till tredje land
 7. Personuppgiftsbiträdesavtal
 8. Privacy by design och privacy by default
 9. Registerhantering, konsekvensbedömning och förhandssamråd
 10. Tillsynsmyndighet och sanktionsavgiften
 11. Kompletterande nationella bestämmelser och pågående utredningar
 12. Vad måste göras innan 25 maj 2018?

Föreläsare 

Hanna Kjellman
Redaktör, jurist

Hanna Kjellman är jurist specialiserad på IT-rätt med särskild kompetens inom dataskydd, sociala medier och GDPR. Arbetar internt hos JP Infonet med företagets anpassning till förordningen, samt håller i skräddarsydda utbildningar på området. Är också produktansvarig för webbtjänsten JP ITnet och besvarar frågorna i vår GDPR-frågeservice, samt skriver ämneskort och checklistor på ämnen som rör förordningen. Läs mer om Hanna