Kurs – Kamerabevakning, tillstånd och GDPR

kamerabevakning-tillstand-och-gdpr.jpg

Intresset för kamerabevakning ökar och lagstiftningen försöker följa med i utvecklingen. Det är ofta inom offentlig miljö som frågorna uppkommer, till exempel i skolor, bibliotek, socialkontor, byggen, trafikmiljöer.

Under denna halvdag reder vi ut vad kamerabevakningslagen, GDPR och annan offentlig rätt sätter för gränser för hur, var och varför vi använder kameror. Vem och var får vi filma och för vilka ändamål kan det göras? Vad behöver vi tänka på vid placering och tillståndsansökan och hur sparar vi materialet på ett säkert och tillåtet sätt?

Utbildningen riktar sig främst till dig som vill använda kameror i skolor, på arbetsplatser eller i offentliga miljöer samt till dig som har ansvar för regelefterlevnad i organisationer som använder kameror för bevakning och andra ändamål.  

Kursledare

Didrik Värmon

Rådgivare, jurist

Didrik Värmon är jurist och arbetar med juridisk rådgivning och utbildning inom dataskydd, kamerabevakning och E-privacy juridik på JP Infonet.

Programpunkter för kursen

  • Den nya kamerabevakningslagens tillämpningsområde
  • Informationsplikten vid kamerabevakning
  • Tillståndsplikten
  • Kamerabevakning och dataskyddslagstiftningen
  • Kamerabevakning och offentlig rätt
  • Drönare och andra mobila lösningar
  • Ny teknik inom kamerabevakning – vad är viktigt att tänka på?