Kurs

Nya öppna data-lagen och dess legala krav

Nya öppna data-lagen och dess legala krav

Om kursen

Den 1 augusti i år trädde öppna data-lagen ikraft. I och med detta kommer aktörer inom offentlig sektor (men även vissa offentligt styrda organ och offentliga företag) få utökade krav för att tillhandahålla öppna data. Strängare balansering mot GDPR, säkerhetsskyddslagen samt OSL kommer framöver att krävas vilket leder till att öppna data-lagen kan bli komplex att tillämpa.

Denna kurs ger dig kunskapen och verktygen som krävs för tillämpning av de nya vardagliga arbetsuppgifter som tillkommer med implementeringen av lagen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn med frågor kopplade till digitalisering, tjänsteutveckling och IT-säkerhet. Den riktar sig även till dig som jurist eller dig som på annat sätt i dag arbetar med GDPR och OSL.

Programpunkter

 • Öppna data-lagens syfte
 • Vad innebär skyldigheten att tillhandahålla öppna data?
 • Begreppen öppna data och värdefull datamängd
 • Vad innebär det att det alltid ska finnas en annan rätt att få tillgång?
 • Vilka omfattas av kraven? Begreppen myndighet, offentligt styrt organ och offentlig myndighet
 • Hur hanterar man gränsdragningar mot tryckfrihetsförordningen och OSL?
 • Hur hanterar man öppna data-lagen samtidigt som säkerhetsskyddslagen och GDPR?
 • Specialreglering för forskning
 • När får man ta ut avgifter? Formkrav?
 • Vilka formkrav finns och vem ska tillämpa dem?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-13:30 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms 

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Nya öppna data-lagen och dess legala krav

Tillfälle: den 1 december 2022 09:30-13:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Nya öppna data-lagen och dess legala krav

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-13:30 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Nya öppna data-lagen och dess legala krav

Tillfälle: den 1 december 2022 09:30-13:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Nya öppna data-lagen och dess legala krav

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I en mycket intressant dom har EU-domstolen klargjort hur starkt skyddet är av dataskyddsombuds oberoende. Vår expert Monika Wendleby analyserar domen.

24 aug 2022

Nu går det att visselblåsa till IMY om man vill informera om ett missförhållande som innebär att en viss organisation inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller kompletterande regler till den.

22 aug 2022

IMY förbjuder ett bolag som bedriver en privat tandläkarklinik att använda ett kamerasystem på kliniken.

22 aug 2022