Kurs – Digitala medier och dataskydd – legala utmaningar

Digitala_medier_och_dataskydd_legala_utmaningar_16x9.jpg

De flesta organisationer kommunicerar i digitala medier men regelverket är komplext och skiljer sig åt. Har du koll på de legala kraven för din verksamhets digitala kommunikation? Både i egna kanaler och genom andras kanaler?

Under den här kursen får du en vägledning i vad som gäller juridiskt och praktiskt avseende de viktigaste regelverken inom kommunikation, marknadsföring och dataskydd, så att du kan arbeta optimalt och rättssäkert.

Kursledare

Cecilia Torelm Tornberg

Advokat/Partner, Advokatfirman MarLaw

Cecilia Torelm Tornberg är advokat och delägare på Advokatfirman MarLaw.

Programpunkter

 • Spridning av bild, film och ljud på webbplatser, till exempel delning på sociala medier
 • GDPR – bild och ljud kan vara personuppgifter
 • Information vid utskick och nyhetsbrev enligt GDPR
 • ”Otillåten tredjelandsöverföring” enligt GDPR
 • Schrems II – vad gäller juridiskt och praktiskt?
 • EDPB:s rekommendationer
 • Samtycke i teori och praktik
 • Hur ska publiceringar i tryckt material hanteras?
 • Utgivningsbevis
 • Medgivande
 • Hur ska cookies hanteras på webbplatser?