Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Om kursen

Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare, inte minst till följd av den tekniska utvecklingen och de slags risker eller krav denna för med sig. Vi behöver ha klart för oss vilka regler som gäller för säkerhet i vår verksamhet, vilka krav som ställs, vilka slags frågor som måste hanteras och hur detta ska ske. I denna kurs reder vi tillsammans ut detta genom att orientera oss i de vanligaste regelverken som är en del av säkerhetsjuridiken, samt de säkerhetskrav som ställs vid bland annat upprätthållandet av sekretess för information.

Vi kommer tillsammans att navigera genom säkerhetsjuridikens komplexitet och vi ägnar en stor del av kursen åt att granska kraven i säkerhetsskyddslagen. Inte minst tar vi oss an säkerhetsskyddsanalysen samt klassning av information och personal. Detta jämte olika säkerhetsåtgärder inom områdena fysisk, informationssäkerhet och personell säkerhet. Vi går även in på säkerhetskrav i andra, angränsande regelverk, exempelvis GDPR och NIS/NIS2, samt vilken betydelse olika sekretessregler såsom OSL kan ha för informationssäkerheten. Genom att kartlägga olika regelverk och deras krav förbereder kursen deltagarna för att hantera olika säkerhetsfrågor och förstå vilka åtgärder som behövs för att slå fast överensstämmelse.

För vem passar kursen?

Innehållet i denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn, då reglerna i flera avseenden skiljer sig åt mellan den privata- och den offentliga sektorn. Vidare vänder sig kursen särskilt till dig som arbetar med säkerhet, juridik, IT eller som fattar beslut i frågor härom.

Lämpliga förkunskaper är att du har utbildning, erfarenhet och/eller ansvar inom juridik, säkerhet, informationssäkerhet eller IT.

Programpunkter

  • Inledning
  • Säkerhetsjuridiken som eget område
  • Introduktion till säkerhetsskyddslagen
  • Säkerhetsskyddslagens krav på säkerhet
  • Säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsklassning
  • Säkerhetsprövning och kontroll av personal
  • Informationssäkerheten hos samhällsviktiga aktörer och tjänster (NIS)
  • Offentlighets- och sekretesslagens inverkan på säkerhetsfrågorna
  • Avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Han har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där han bland annat varit verksjurist vid Televerket Radio.

Marie Sjöberg

Kursledare

Marie Sjöberg Senior Jurist, Knowit

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Tillfälle: den 23 maj 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Tillfälle: den 23 maj 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Antalet försök till cyberangrepp ökade kraftigt mot statliga myndigheter och leverantörer av samhällsviktiga tjänster under 2023. Det framgår av MSB:s årsredovisning av it-incidentrapporter. 

8 apr 2024

Vår expert Monika Wendleby går i den här analysen igenom avgörandet utifrån olika EU-rättskällor.

8 apr 2024

I denna analys reder vår expert Jakob Söderbaum ut begreppen, beskriver behovet och förutsättningarna för att jobba med spårbarhet med utgångspunkt i GDPR, och framhåller värdet av spårbarhet i den digitala miljön ur dataskyddssynvinkel.

12 mar 2024