Kurs

NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Om kursen

Nyligen antogs det nya NIS2-direktivet, som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem. Direktivet, som ska implementeras i svensk lag och som kommer att höja de befintliga kraven, innebär att fler aktörer kommer att omfattas av lagkraven. Bland annat kommer investeringar i IT-säkerhet och arbetssätt att påverkas av de nya kraven, och det är därför fördelaktigt att börja förbereda sig.  

Det fortsatt pågående kriget i Ukraina visar på vikten av hög säkerhet i de IT-​system som stödjer viktiga samhällsintressen. I dag omfattas många offentliga aktörer av NIS-​lagen, till exempel hälso-​​ och sjukvård, transporter och energi-​​ och vattenförsörjning. Även sektorer som bank och finans och digital infrastruktur omfattas av kraven.  

När nu NIS2-direktivet är färdigförhandlat innebär det att hela den offentliga sektorn kommer att behöva behärska regelverket. Under kursens gång kommer vi bland annat att beskriva nuvarande lagstiftning men även de skillnader som kan komma i och med NIS2. Vidare beskrivs hur NIS förhåller sig till annan lag såsom säkerhetsskyddslagen och GDPR. Lagstiftningen presenteras från grunden så inga förkunskaper krävs.  

Vid implementeringen av NIS2 kommer som bekant fler aktörer att omfattas av NIS-​direktivet och därför vänder sig denna kurs till dig som arbetar med NIS-​lagen i dag men även till dig som kommer att arbeta med den framöver.  

Programpunkter

 • Överblick över lagstiftning rörande informationssäkerhet och integritet 
 • Hur förhåller sig NIS-​lagen till annan lagstiftning? 
 • Vem omfattas av NIS-​lagen och kommande NIS2? 
 • De skyldigheter som följer 
 • Tillsynsmyndigheter och CSIRT-​enhet: hur fungerar rollerna? 
 • Incidenthantering: krav på förebyggande arbete och insatser vid incidenter  
 • Tillsynsbefogenheter 
 • Sanktioner och andra ingripanden 
 • Cybersäkerhet och NIS

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-13:30 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Tillfälle: den 19 mars 2024 09:30-13:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-13:30 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Tillfälle: den 19 mars 2024 09:30-13:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-13:30 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Tillfälle: den 18 juni 2024 09:30-13:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-13:30 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Tillfälle: den 18 juni 2024 09:30-13:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS 1 och 2 – vad innebär kraven för din organisation?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Myndigheten utfärdar en administrativ sanktionsavgift på 35 miljoner kronor mot bolaget på grund av säkerhetsbrister.

15 sep 2023

Trots verksamhetens viktiga roll I samhället, ifrågasätter kammarrätten allvaret i överträdelserna. Läs mer om domstolens bedömning här!

25 sep 2023