Kurs

NIS-lagen – vad innebär den för din organisation?

NIS-lagen – vad innebär den för din organisation?

Om kursen

Kursen går igenom NIS-lagen (dagens lagstiftning) och hur den förhåller sig till annan lagstiftning (GDPR, cybersäkerhet, säkerhetsskyddslagen). NIS2-direktivet som kommer att gälla hela den offentliga sektorn berörs också.

Just nu pågår ett krig i Ukraina som visar hur viktigt det är att ha hög säkerhet i IT-systemen som stödjer viktiga samhällsintressen. En del av detta skydd är NIS-lagen. I dag omfattas många offentliga aktörer redan av NIS-lagen, till exempel hälso- och sjukvård, transporter och energi- och vattenförsörjning. Även sektorer som bank och finans och digital infrastruktur omfattas av kraven. För dem som behöver tillämpa flera lagstiftningar samtidigt är det viktigt att förstå skillnader mellan lagstiftningarna och hur de förhåller sig till varandra. Ett exempel är incidenthantering där NIS-lagen är sekundär i förhållande till säkerhetsskyddslagen men ska tillämpas parallellt i förhållande till GDPR. Till det kommer att NIS-lagen i framtiden kommer att omfatta fler aktörer (när NIS2-direktivet är färdigförhandlat). Det innebär att hela den offentliga sektorn kommer att behöva behärska regelverket. Eftersom investeringar i IT-säkerhet och arbetssätt kommer att påverkas av kraven i NIS-lagen är det bra att börja förbereda sig.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med NIS-lagen i dag och dig som kommer att arbeta med den framöver. Lagstiftningen presenteras från grunden så inga förkunskaper krävs.

Programpunkter

 • Överblick över lagstiftning rörande informationssäkerhet och integritet
 • Hur förhåller sig NIS-lagen till annan lagstiftning?
 • Begreppen samhällsviktig tjänst och digital tjänst
 • Vem omfattas av NIS-lagen och kommande NIS2-direktiv?
 • Utseende av företrädare
 • Anmälningsskyldighet
 • Tillsynsmyndigheter och CSIRT-enhet: hur fungerar rollerna?
 • Incidenthantering: krav på förebyggande arbete och insatser vid incidenter
 • Exempel på rapporterade incidenter
 • Olika former av tillsyn
 • Tillsynsbefogenheter
 • Sanktioner och möjlighet till eftergift
 • Cybersäkerhet och NIS

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-13:30 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS-lagen – vad innebär den för din organisation?

Tillfälle: den 22 november 2022 09:30-13:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS-lagen – vad innebär den för din organisation?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-13:30 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: NIS-lagen – vad innebär den för din organisation?

Tillfälle: den 22 november 2022 09:30-13:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: NIS-lagen – vad innebär den för din organisation?

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I en mycket intressant dom har EU-domstolen klargjort hur starkt skyddet är av dataskyddsombuds oberoende. Vår expert Monika Wendleby analyserar domen.

24 aug 2022

Nu går det att visselblåsa till IMY om man vill informera om ett missförhållande som innebär att en viss organisation inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller kompletterande regler till den.

22 aug 2022

IMY förbjuder ett bolag som bedriver en privat tandläkarklinik att använda ett kamerasystem på kliniken.

22 aug 2022