Kurs

Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Om kursen

Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare, inte minst till följd av förändringar genom den tekniska utvecklingen och de slags risker eller krav detta för med sig. Säkerhetsområdet omfattar många slags frågor om hot, risker och riskhantering. När vi talar om informationssäkerhet är det inte alltid helt enkelt att definiera och avgränsa området, samtidigt som termer och begrepp ofta ändras. Gränsdragningen mellan fysisk säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet är inte glasklar. Detta får praktisk betydelse inte minst när det gäller att bedöma vilken slags risk det är fråga om, vilka åtgärder som blir aktuella och vem som ska anlitas och svara för att åtgärderna vidtas. Därtill är det viktigt att känna till de olika regelverk som gäller för de olika säkerhetsområdena.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom all slags verksamhet där frågor som rör informationssäkerhet, men även cybersäkerhet och IT-säkerhet, blir aktuella. De regelverk som aktualiseras är olika för den offentliga och privata sektorn, men hoten, riskerna och åtgärderna är i princip samma för båda. Därför riktar sig kursen både till dig i den offentliga sektorn och dig i den privata sektorn.

Lämpliga förkunskaper är utbildning, erfarenhet och ansvar inom säkerhet, informationssäkerhet och IT-säkerhet, samtidigt som vissa kunskaper i juridik är bra att ha.

Programpunkter

Dag 1

 • Introduktion till kursdagarna
 • Juridiken kring informationssäkerheten
 • Varför behöver vi informationssäkerhet?
 • Vem ansvarar för informationssäkerheten?
 • Säkerhetsstandarder på informationssäkerhetsområdet

Dag 2

 • Utveckling och trender på informations- och säkerhetsområdet
 • IT-säkerheten, en teknisk del i informationssäkerheten?
 • IT-säkerheten som en del av verksamheten
 • Informationssäkerhet som begrepp och sakområde
 • Informationssäkerhetspolicyn
 • Avtal och informationssäkerheten
 • Sammanfattning och avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I en mycket intressant dom har EU-domstolen klargjort hur starkt skyddet är av dataskyddsombuds oberoende. Vår expert Monika Wendleby analyserar domen.

24 aug 2022

Nu går det att visselblåsa till IMY om man vill informera om ett missförhållande som innebär att en viss organisation inte följer reglerna i dataskyddsförordningen eller kompletterande regler till den.

22 aug 2022

IMY förbjuder ett bolag som bedriver en privat tandläkarklinik att använda ett kamerasystem på kliniken.

22 aug 2022