Kurs

Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Om kursen

Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare, inte minst till följd av förändringar genom den tekniska utvecklingen och de slags risker eller krav detta för med sig. Därför kan en utbildning inom informationssäkerhet vara av stor vikt för att effektivt hantera dessa föränderliga hotbilder. Säkerhetsområdet omfattar nämligen många slags frågor om hot, risker och riskhantering. När vi talar om informationssäkerhet är det inte alltid helt enkelt att definiera och avgränsa området, samtidigt som termer och begrepp ofta ändras.

Gränsdragningen mellan fysisk säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet är inte glasklar. Detta får praktisk betydelse inte minst när det gäller att bedöma vilken slags risk det är fråga om, vilka åtgärder som blir aktuella och vem som ska anlitas och svara för att åtgärderna vidtas. Därtill är det viktigt att känna till de olika regelverk som gäller för de olika säkerhetsområdena.

För vem passar kursen?

Vår utbildning inom informationssäkerhet vänder sig till dig som arbetar inom all slags verksamhet där frågor som rör informationssäkerhet, men även cybersäkerhet och IT-säkerhet, blir aktuella. De regelverk som aktualiseras är olika för den offentliga och privata sektorn, men hoten, riskerna och åtgärderna är i princip samma för båda. Därför riktar sig kursen både till dig i den offentliga sektorn och dig i den privata sektorn.

Lämpliga förkunskaper är utbildning, erfarenhet och ansvar inom säkerhet, informationssäkerhet och IT-säkerhet, samtidigt som vissa kunskaper i juridik är bra att ha.

Programpunkter

Dag 1

 • Introduktion till kursdagarna
 • Juridiken kring informationssäkerheten
 • Varför behöver vi informationssäkerhet?
 • Vem ansvarar för informationssäkerheten?
 • Säkerhetsstandarder på informationssäkerhetsområdet

Dag 2

 • Utveckling och trender på informations- och säkerhetsområdet
 • IT-säkerheten, en teknisk del i informationssäkerheten?
 • IT-säkerheten som en del av verksamheten
 • Informationssäkerhet som begrepp och sakområde
 • Informationssäkerhetspolicyn
 • Avtal och informationssäkerheten
 • Sammanfattning och avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Han har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där han bland annat varit verksjurist vid Televerket Radio.

Jan-Olof Andersson

Kursledare

Jan-Olof Andersson Dataaskyddsombud, ICA Sverige AB
Ulf Berglund

Kursledare

Ulf Berglund Senior Enterprise Security Architect, Sandvik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

7/5: 09:30-16:00
8/5: 09:30-16:00
Livesänd Antal platser stacks 10450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Tillfälle: 7-8 maj 2024 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

7/5: 09:30-16:00
8/5: 09:30-16:00
Stockholm Antal platser stacks 10950 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Tillfälle: 7-8 maj 2024 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023