Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Om kursen

Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare, inte minst till följd av förändringar genom den tekniska utvecklingen och de slags risker eller krav detta för med sig. Därför kan en utbildning inom informationssäkerhet vara av stor vikt för att effektivt hantera dessa föränderliga hotbilder. Säkerhetsområdet omfattar nämligen många slags frågor om hot, risker och riskhantering. När vi talar om informationssäkerhet är det inte alltid helt enkelt att definiera och avgränsa området, samtidigt som termer och begrepp ofta ändras.

Gränsdragningen mellan fysisk säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet är inte glasklar. Detta får praktisk betydelse inte minst när det gäller att bedöma vilken slags risk det är fråga om, vilka åtgärder som blir aktuella och vem som ska anlitas och svara för att åtgärderna vidtas. Därtill är det viktigt att känna till de olika regelverk som gäller för de olika säkerhetsområdena.

För vem passar kursen?

Vår utbildning inom informationssäkerhet vänder sig till dig som arbetar inom all slags verksamhet där frågor som rör informationssäkerhet, men även cybersäkerhet och IT-säkerhet, blir aktuella. De regelverk som aktualiseras är olika för den offentliga och privata sektorn, men hoten, riskerna och åtgärderna är i princip samma för båda. Därför riktar sig kursen både till dig i den offentliga sektorn och dig i den privata sektorn.

Lämpliga förkunskaper är utbildning, erfarenhet och ansvar inom säkerhet, informationssäkerhet och IT-säkerhet, samtidigt som vissa kunskaper i juridik är bra att ha.

Programpunkter

Dag 1

 • Introduktion till kursdagarna
 • Juridiken kring informationssäkerheten
 • Varför behöver vi informationssäkerhet?
 • Vem ansvarar för informationssäkerheten?
 • Säkerhetsstandarder på informationssäkerhetsområdet

Dag 2

 • Utveckling och trender på informations- och säkerhetsområdet
 • IT-säkerheten, en teknisk del i informationssäkerheten?
 • IT-säkerheten som en del av verksamheten
 • Informationssäkerhet som begrepp och sakområde
 • Informationssäkerhetspolicyn
 • Avtal och informationssäkerheten
 • Sammanfattning och avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Han har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där han bland annat varit verksjurist vid Televerket Radio.

Jan-Olof Andersson

Kursledare

Jan-Olof Andersson Dataaskyddsombud, ICA Sverige AB
Ulf Berglund

Kursledare

Ulf Berglund Senior Enterprise Security Architect, Sandvik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

22/10: 09:30-16:00
23/10: 09:30-16:00
Livesänd Antal platser stacks 10450 kr exklusive moms

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Tillfälle: den 22 oktober 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

22/10: 09:30-16:00
23/10: 09:30-16:00
Stockholm Antal platser stacks 10950 kr exklusive moms

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Tillfälle: den 22 oktober 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Grundkurs i informationssäkerhet – den praktiska tillämpningen

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024