Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Juristpaketet – ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister

Juristpaketet innehåller en rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material. Paketet är ett prisvärt och flexibelt alternativ för advokater och jurister.  

17 apr 2024

Nytt argument i kammarrätten var föremål för preklusion

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

Indexjustering av pris vid upphandling av kollektivtrafik

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Varför är reglerna om onormalt låga anbud så svåra att tillämpa?

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Fel av kommun att inte upphandla byggentreprenad

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024

Regioner får rätt i miljardupphandling av hyrpersonal

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024

Antalet anbud minskade under förra året

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten prövar invändningar om preklusion

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023

Egna uteslutningsgrunder enligt 19 kapitlet LOU

I den här artikeln går två av våra experter inom upphandling igenom vad som är tillåtet och lämpligt vid utformning av egna uteslutningsgrunder. 

31 okt 2023

Upphandling av julgåva skulle ha annonserats

Konkurrensverket yrkar att en region ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

30 okt 2023

Ingen aktivitetsplikt vid godtyckliga utvärderingskriterier

Bolag ansökte om överprövning av en kommuns upphandling av arkitekttjänster och riktade invändningar mot utvärderingsmodellen. Läs kammarrättens bedömning i målet.

30 okt 2023

Konstuppdrag utgjorde tjänst och fick därför direktupphandlas

Enligt kammarrätten saknas det skäl att ogiltigförklara avtalet eftersom upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Avtalet får därför bestå. 

3 okt 2023

Regeringsförslag för att bekämpa otillåtna direktupphandlingar

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

2 okt 2023

Så bra är kommuner och regioner på tillgänglighet i offentliga upphandlingar

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Kammarrätten ger nya besked om skaderekvisitet

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Avrop enligt ”Först till kvarn” tillåtet enligt 19 kap. LOU

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023

Ökat antal mål om överprövning av upphandling

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

Fel av kommun att inte upphandla it-system

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,