Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Så påverkas offentlig upphandling i Sverige av sanktionerna mot Ryssland och Belarus

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter beskriver vad som gäller enligt sanktionsbestämmelserna och vad som är viktigt att tänka på som upphandlande myndighet respektive leverantör.

22 nov 2022

Värdet av de offentliga upphandlingarna minskar

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick under 2020 till ett värde av 819 miljarder kronor. Det visar aktuella beräkningar från Upphandlingsmyndigheten.

21 nov 2022

Då upphandling inte omfattat ett offentligt kontrakt avvisas ansökan om överprövning

Det konstaterar förvaltningsrätten i en ny dom. Läs mer om målet här!

21 nov 2022

Nytt upphandlingsavgörande från HFD

I ett nytt avgörande slår HFD fast att det inte är förenligt med upphandlingsregelverket att tillämpa en utvärderingsmodell som innebär att priset i ett anbud inte får någon inverkan vid utvärderingen till den del det understiger en viss prisnivå.

24 okt 2022

Jäv och intressekonflikter i upphandlingar – checklista

Vad bör upphandlande myndigheter tänka på i samband med en upphandling? Den här checklistan kan fungera som ett verktyg för att minska risken för jäv eller intressekonflikter.

24 okt 2022

Brist att myndighet har ingått ramavtal efter förnyad konkurrensutsättning

Vår upphandlingsjurist Anna Bernefalk sammanfattar kammarrättens dom.

18 aug 2022

Sverige deltar i EU-upphandling av apkoppsvaccin

Sverige deltar i den EU-gemensamma upphandlingen av apkoppsvaccin. Folkhälsomyndigheten ska företräda Sverige i dessa frågor.

17 aug 2022

HFD lägger ytterligare en bit till skadepusslet

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom som meddelades den 6 juli gjort ännu ett uttalande om hur man ska se på skaderekvisitet i överprövningar av upphandlingar.   

17 aug 2022

Tolkning av avtalet – vad gäller?

Kommunen har genomfört en upphandling, tilldelat kontrakt och tecknat avtal med den vinnande leverantören. Vad gäller egentligen vid tolkning av avtalet? Vår jurist Anders Vedin svarar på frågan. 

7 jun 2022

HFD-domar om upphandlingsskadeavgift och leverantörsbyte

Under maj månad har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat två upphandlingsdomar, en som handlar om upphandlingsskadeavgift och en som handlar om leverantörsbyte.

2 jun 2022

Ja till effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Riksdagen har beslutat om viktiga ändringar i upphandlingslagarna. Riksdagen har nämligen sagt ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.

2 jun 2022

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling

Med anledning av Rysslands krig mot Ukraina har EU beslutat om ett femte sanktionspaket. Sanktionerna påverkar offentlig upphandling.

9 maj 2022

Leverantör som saknar kontrakt för uppställning av bussar uppfyller inte krav för att få ett mervärdesavdrag

Enligt upphandlingsdokumenten i en ramavtalsupphandling av bussresor fick en leverantör vid tilldelning av ramavtal tillgodogöra sig ett mervärde på 40 procent av anbudssumman om framkörningssträckan från leverantörens bussterminal till Alingsås var fyra mil eller kortare.

5 maj 2022

Kan ett beslut att inte godkänna en leverantör i ett DIS bli föremål för överprövning?

Ett beslut att inte ta med en leverantör i ett dynamiskt inköpssystem kan bli föremål för överprövning (prop. 2015/16:195, del 1, s. 568). En förutsättning för att överprövning ska ske är enligt 20 kap. 4 § LOU att leverantören anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada.

5 maj 2022

Fördelar och nackdelar med dynamiska inköpssystem

Fler och fler upphandlande myndigheter och enheter i Sverige och Europa skapar dynamiska inköpssystem (DIS). Antalet DIS växte med över 30 procent i Europa under 2021. I denna analys går DIS-specialisten Ted Stalte igenom fördelar och nackdelar som finns med detta sätt att upphandla. Kan DIS vara lösningen på flera av dagens problem på den offentliga marknaden?

25 apr 2022

Offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer

Regeringen har beslutat om en proposition med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden.

6 apr 2022

Fängelsestraff för grova mutbrott under IT-upphandling

Tingsrätten har dömt tre män till fleråriga fängelsestraff för grova trolöshetsbrott och grova mutbrott. Två av männen döms för grovt tagande av muta och grov trolöshet mot huvudman. Den tredje döms för grovt givande av muta och medhjälp till grov trolöshet mot huvudman.

6 apr 2022

En effektivare upphandlingstillsyn

Finansdepartementet har lämnat förslag om en effektivare upphandlingstillsyn i en promemoria.

25 mar 2022

När får en leverantör rätta ett inlämnat anbud enligt de nya förenklade reglerna?

Vår redaktör och jurist Anna Bernefalk svarar på frågan!

23 mar 2022

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,