Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Konstuppdrag utgjorde tjänst och fick därför direktupphandlas

Enligt kammarrätten saknas det skäl att ogiltigförklara avtalet eftersom upphandlingen gäller en sådan konstnärlig tjänst som får direktupphandlas enligt de nya reglerna i LOU. Avtalet får därför bestå. 

3 okt 2023

Regeringsförslag för att bekämpa otillåtna direktupphandlingar

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag som ger Konkurrensverket bättre förutsättningar att bekämpa otillåtna direktupphandlingar.

2 okt 2023

Så bra är kommuner och regioner på tillgänglighet i offentliga upphandlingar

Närmare 9 av 10 regioner ställer i hög utsträckning krav på tillgänglighet i offentliga upphandlingar, av kommunerna är det 6 av 10. Det visar Upphandlingsmyndighetens nationella upphandlingsenkät.

29 aug 2023

Kammarrätten ger nya besked om skaderekvisitet

Läs mer om domstolens bedömning i målet här.

28 aug 2023

Avrop enligt ”Först till kvarn” tillåtet enligt 19 kap. LOU

Analys kring en ny dom från Kammarrätten i Stockholm, där domstolen prövar ramarna för upphandlingar som genomförs enligt det nya 19 kap. LOU.

24 aug 2023

Ökat antal mål om överprövning av upphandling

Antalet inkomna överprövningsmål i de allmänna förvaltningsdomstolarna ökade under 2022. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

21 apr 2023

Fel av kommun att inte upphandla it-system

Konkurrensverket anser att en kommun bröt mot reglerna om offentlig upphandling när den valde att inte annonsera en upphandling av it-system.

21 apr 2023

Biträdesavtal vid offentlig upphandling

I den här analysen beskrivs några problem som kan uppkomma vid offentliga upphandlingar av IT-lösningar/system.

28 mar 2023

Nytt stöd om att förhandla vid offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett nytt stöd som går igenom grunderna om förhandling enligt upphandlingsreglerna.

14 mar 2023

Tillåtet att förbjuda negativa prisposter

HFD har i mål 766-22 behandlat frågan om en upphandlande myndighet får ställa upp obligatoriska krav i en upphandling som innebär att delpriserna i anbudet inte får understiga noll kronor. Läs vår analys kring målet!

14 mar 2023

Ny rapport om avtalsuppföljning

Det finns brister i avtalsuppföljningen inom offentlig upphandling. Det visar en ny forskningsrapport som har genomförts på uppdrag av Konkurrensverket.

10 mar 2023

Kommun bröt mot LOU genom att tilldela ett bolag prisavdrag

Det kommer kammarrätten fram till i en ny dom.

8 mar 2023

EU-domstolen vägleder om intern upphandling och samarbeten

EU-domstolens dom i de förenade målen C-383/21 och C-384/21 den 22 december 2022, Sambre & Biesme, analyseras av två av våra upphandlingsexperter.

14 feb 2023

Andelen överprövningar sjunker

Av de drygt 18 000 offentliga upphandlingar som annonserades 2021 överprövades 6,1 procent, vilket är en minskning jämfört med 2020.

13 feb 2023

Ökat antal anbud i offentliga upphandlingar

Intresset för att lämna anbud i offentliga upphandlingar ökar stadigt. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

9 feb 2023

Plötsligt händer det, Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om lottning

Det står nu klart att upphandlande myndigheter får använda lottning för att begränsa antalet anbudssökande som bjuds in till att lämna anbud i ett selektivt förfarande.

16 jan 2023

Uppdrag för att underlätta för företag att delta i offentlig upphandling

Regeringen har beslutat om regleringsbrevet till Upphandlingsmyndigheten där flera uppdrag syftar till att se hur myndigheten kan underlätta för företag som deltar i offentlig upphandling.

13 jan 2023

Utökade möjligheter att besluta om undantag från LUFS

Regeringen remitterar en promemoria med förslag om ändringar i LUFS som föreslås börja gälla den 1 juni 2023. 

12 jan 2023

Region följde inte upphandlingsreglerna vid inhyrning av chef

En region tecknade avtal om en tillfällig verksamhetschef med ett bolag som förmedlar interimschefer. Konkurrensverket menar att avtalet är en otillåten direktupphandling.

12 jan 2023

Gå till sida: , 1 (denna sida), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,