Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Skolskjuts upphandlades på fel sätt

En kommun gav en upphandlad skolskjutsleverantör dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Kommunen annonserade en upphandling av skolskjutsar i november 2022 för elever i förskoleklass, grundskola och särskola. Ett krav var att bussarna inte fick vara äldre än tio år under den fyraåriga avtalstiden, med undantag endast vid förlängning av avtalet.

Efter att kontraktet tilldelats, meddelade leverantören att fordonsbrist gjorde att de behövde använda begagnade bussar. Fyra av sex bussar skulle då inte uppfylla ålderskravet. Ett tilläggsavtal gav leverantören dispens från ålderskravet under avtalets inledande tidsperiod.

Enligt kommunen, som fick meddelandet om att ålderskravet på bussarna inte skulle gå att uppfylla i juni 2023, var tilläggsavtalet den enda möjliga lösningen för att säkra skolskjutsen till skolstarten i augusti.

Enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) får ett upphandlat avtal inte ändras så att dess övergripande karaktär förändras. Konkurrensverket bedömde att tilläggsavtalet innebar en otillåten direktupphandling då det ändrade ett grundläggande villkor i kontraktet.

Publicerad 4 jun 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

25 apr 2024