Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Ökat antal överprövningsmål under förra året

Antalet överprövningsmål i förvaltningsdomstolarna 2023 ökade med 17 procent jämfört med året innan. Det framgår av statistik som Upphandlingsmyndigheten nyligen publicerade.  

Antalet överprövningsmål ökade i samtliga instanser under 2023. Antalet överprövningsmål i förvaltningsrätterna uppgick till 2 956, en ökning med 12 procent. I kammarrätterna ökade antalet mål med 33 procent och uppgick till 742. I Högsta förvaltningsdomstolen var ökningen 44 procent och antalet mål 244.

Under 2023 avgjorde förvaltningsrätterna 2 878 mål om överprövning av upphandlingar. I drygt 9 procent av målen fick den leverantör som ansökte om överprövning helt eller delvis bifall. I cirka 57 procent av målen gjorde domstolen en sakprövning, men avslog ansökan om överprövning. 35 procent av målen avgjordes i förvaltningsrätterna utan en prövning i sak.

Publicerad 25 apr 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024