Upphandling av julgåva skulle ha annonserats

upphandling-Upphandling-av-presentkort-skulle-ha-annonserats-huvudbild.jpg

Konkurrensverket yrkar att en region ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Myndigheten anser nämligen att det avtal regionen ingick om en julgåva i form av presentkort till alla anställda var en otillåten direktupphandling.

Det var inför julen 2022 som en region fattade beslut om att ingå avtal med en leverantör av presentkort till ett värde av 500 kronor per styck.

Enligt regionen är upphandlingen endast en fråga om en förmedling av en värdehandling som de anställda i regionen kunde välja att lösa in eller inte. Värdet av presentkorten omfattas därför inte av upphandlingen, enligt regionen.

Konkurrensverket anser att både förmedlingsavgiften och värdet av presentkorten ingår i upphandlingen. Det sammanlagda värdet av upphandlingen uppgår till cirka 7,9 miljoner kronor. Den skulle därför ha annonserats enligt lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att regionen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Publicerad 30 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
  • JP RättsfallsnetUpphandling

    Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
  • Rådgivning inom upphandling

    Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

År 2022 lämnades i genomsnitt 4,8 anbud per offentlig upphandling, vilket är en minskning jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Upphandlingsmyndigheten.

27 nov 2023

Kammarrätten i Jönköping har den 3 oktober 2023 meddelat dom i ett av de första målen rörande frågan om preklusion. Läs vår analys av domen.

23 nov 2023