Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Upphandling av julgåva skulle ha annonserats

upphandling-Upphandling-av-presentkort-skulle-ha-annonserats-huvudbild.jpg

Konkurrensverket yrkar att en region ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Myndigheten anser nämligen att det avtal regionen ingick om en julgåva i form av presentkort till alla anställda var en otillåten direktupphandling.

Det var inför julen 2022 som en region fattade beslut om att ingå avtal med en leverantör av presentkort till ett värde av 500 kronor per styck.

Enligt regionen är upphandlingen endast en fråga om en förmedling av en värdehandling som de anställda i regionen kunde välja att lösa in eller inte. Värdet av presentkorten omfattas därför inte av upphandlingen, enligt regionen.

Konkurrensverket anser att både förmedlingsavgiften och värdet av presentkorten ingår i upphandlingen. Det sammanlagda värdet av upphandlingen uppgår till cirka 7,9 miljoner kronor. Den skulle därför ha annonserats enligt lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att regionen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Publicerad 30 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024