Logga in

Glömt ditt lösenord?

Upphandling av julgåva skulle ha annonserats

upphandling-Upphandling-av-presentkort-skulle-ha-annonserats-huvudbild.jpg

Konkurrensverket yrkar att en region ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Myndigheten anser nämligen att det avtal regionen ingick om en julgåva i form av presentkort till alla anställda var en otillåten direktupphandling.

Det var inför julen 2022 som en region fattade beslut om att ingå avtal med en leverantör av presentkort till ett värde av 500 kronor per styck.

Enligt regionen är upphandlingen endast en fråga om en förmedling av en värdehandling som de anställda i regionen kunde välja att lösa in eller inte. Värdet av presentkorten omfattas därför inte av upphandlingen, enligt regionen.

Konkurrensverket anser att både förmedlingsavgiften och värdet av presentkorten ingår i upphandlingen. Det sammanlagda värdet av upphandlingen uppgår till cirka 7,9 miljoner kronor. Den skulle därför ha annonserats enligt lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket vänder sig nu till förvaltningsrätten och yrkar att regionen ska betala 600 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

Publicerad 30 okt 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024