Logga in

Glömt ditt lösenord?

Fel av kommun att inte upphandla byggentreprenad

upphandling-Fel-av-kommun-att-inte-upphandla-byggentreprenad-huvudbild.jpg

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

En kommun hävdar att avtalet om nya lokaler till den kommunala gymnasieskolan är ett hyresavtal, med inslag av byggentreprenadarbeten i form av en tillbyggnation. Eftersom avtalets huvudsyfte är att hyra lokaler, inte uppförandet av den nya byggnaden, omfattas det av hyresundantaget LOU. Det innebär att avtalet inte behöver upphandlas, enligt kommunen. 

Enligt Konkurrensverket är huvudsyftet med avtalet att uppföra en ny byggnad. Att kommunen också ska hyra skollokaler är mer av ett komplement i upplägget. Det är därför fråga om en byggentreprenad och hyresundantaget kan därmed inte tillämpas. Avtalet faller inom ramen för LOU och skulle ha upphandlats och annonserats enligt upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket yrkar nu att kommunen ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Vill du lära dig mer om offentlig upphandling av byggentreprenader?


Då vill vi tipsa om kursen Offentlig upphandling av byggentreprenader – särskilda utmaningar där nästa kurstillfälle går av stapeln den 14 mars. Kursen ger dig en fördjupad genomgång inom det juridiska regelverket vid offentlig upphandling med särskild koppling till bygg- och konsultaspekterna.

Publicerad 28 feb 2024

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Enligt domstolen har en region åberopat den nya omständigheten på ett sätt som inte är tillåtet enligt bestämmelsen om preklusion i 20 kap. 5 c § LOU.

22 mar 2024

EU-domstolen har avgjort ett mål om möjligheten för en upphandlande myndighet att avstå från att regelbundet indexreglera avtalspriset i förhållande till kostnadsökningarna. Eva Lindahl Toftegaard analyserar domen. 

22 mar 2024

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024