Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Finns det en tidsfrist för när en upphandlande myndighet senast måste fatta ett tilldelningsbeslut?

Juristens svar

Det finns inte någon angiven tidsfrist i lagen om offentlig upphandling (LOU) för när en upphandlande myndighet senast måste fatta ett tilldelningsbeslut. När ett tilldelningsbeslut väl har fattats har dock den upphandlande myndigheten en skyldighet att snarast möjligt skriftligen underrätta anbudssökandena och anbudsgivarna om detta (12 kap. 12 § LOU).

Det ska också tillägas att en anbudsgivare endast är bunden av sitt anbud till och med den tid som anges i upphandlingsannonsen (10 kap. 10 § LOU och 14 § upphandlingsförordningen). En anbudsgivare har ingen skyldighet att förlänga giltigheten av sitt anbud om upphandlingsprocessen drar ut på tiden (se bland annat Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 2427-11 och Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6802-04). 

Publicerad 25 apr 2024

Mihiri Ratnayake

Redaktör, jurist

JP Infonet vill upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024