Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

EU

Regeringen ändrar sig om utfasningen av glyfosat

Sveriges regering har ändrat sig om glyfosat och vill inte längre tillåta medlet i tio år till, vilket var EU-Kommissionens förslag från början. 

26 okt 2017

EU

Kommentar till lagen om statsstöd i JP EUnet!

JP EUnet växer och innehåller nu också lagkommentaren till lagen om statsstöd! Tjänsten passar dig som vill ha en komplett bevakning och orientering av EU-material samt vägledning genom lagen.

5 jun 2017

EU-domstolen raderar svenskt datalagringskrav

Sverige kan inte tvinga leverantörer av elektroniska kommunikationstjänster att lagra datauppgifter.

21 dec 2016

IDOL-deltagare får rätt att strejka

Nu har Arbetsdomstolens första beslut i konflikten mellan produktionsbolaget bakom IDOL och fackförbundet kommit. Domstolen väljer att gå på fackförbundets linje och ge dem rätt att strejka fram tills det att den slutgiltiga domen fallit.

5 dec 2016

EU

Avtal om utbyte av flygpassageraruppgifter kan strida mot EU:s stadga

Under torsdagen publicerades generaladvokat Mengozzis förslag till dom i ett mål som rör giltigheten av det internationella informationsutbytesavtalet mellan Kanada och EU.

9 sep 2016

EU

Krav på medlemskap i EU

Nya länder ansluter sig till EU genom inträde. Och för att bli medlem krävs att landet uppfyller flera villkor. 

7 sep 2016

EU

Så här ser Brexit ut i praktiken

Den 23 juni 2016 folkomröstade Storbritannien om fortsatt EU-medlemskap. För första gången i EU:s historia ska ett land nu lämna unionen.

7 sep 2016

EU

Artikelserie om nyheterna i LUF publiceras i JP Upphandlingsnet

Redan i början av 2014 antog EU tre nya upphandlingsdirektiv som kommer att styra de offentliga inköpen under en oöverskådlig framtid. Sedan dess har arbetet med att införliva dem i svensk rätt pågått och nu har vi äntligen fått en proposition. 

5 sep 2016

EU

Apple kan tvingas betala 123 miljarder i obetalda skatter

EU-kommissionen anser att Irland gett otillåtna skattelättnader på upp till 123 miljarder svenska kronor till företaget Apple. Pengar som EU nu anser att Irland bör kräva tillbaka som obetalda skatter.

30 aug 2016

EU

EU-domstolen skyddar rätten att få sin ansökan om överprövning prövad

Kan ett anslutningsöverklagande som gjorts av den utvalda anbudsgivaren medföra att en utesluten anbudsgivares överklagande avvisas? 

1 jun 2016

Rätten till ett parkeringstillstånd kan nu avgöras i domstol

Förra veckan meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att rätten att ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en civil rättighet enligt Europakonventionen.

31 maj 2016

EU

EU-kommissionen förtydligar nu sina riktlinjer för statligt stöd

EU-kommissionen har nu meddelat ny vägledning om statligt stöd. Riktlinjerna är tänkta att underlätta för myndigheter och företag att veta när stöd faller inom statsstödsbestämmelserna och när ett godkännande inte behövs.

23 maj 2016

EU

10 viktiga nyheter för tobaksvaror som säljs i EU

Europeiska kommissionen presenterar idag 10 viktiga nyheter för alla nya tobaksvaror som säljs inom den europeiska unionen. För de varor som redan producerats får tillverkaren ett år på sig att sälja av lagret.

20 maj 2016

EU

EU-kommisionens utsläppsrätter förklaras ogiltiga mellan 2013-2020

Nu konstaterar EU-domstolen att kommissionen i ett beslut från år 2013 fått fel beräkningsvärden på utsläppsdata. Beräkningsvärdena har legat till grund för de så kallade tilldelningsrätter som ges till aktörer som släpper ut växthusgaser. 

16 maj 2016

Ny lag gör det förmånligare att bli försenad i kollektivtrafiken

Den 1 april träder en ny lag om kollektivresenärers rättigheter i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat reseinformation som transportören ska tillhandahålla resenären såväl innan som under resan samt uppdaterade och förmånligare ersättningsbestämmelser vid exempelvis förseningar.

1 apr 2016

EU

JP Infonets expert Fredrik Sandström skriver nu även för JP EUnet

Fredrik Sandström arbetar hos Kemikalieinspektionen och är sedan tidigare expert hos JP Infonet och skriver för JP Miljönet. Fredrik kommer nu även att skriva för JP EUnet. 

23 mar 2016

EU

Det blir konsekvensen av om en medlemsstat i EU inte implementerar ett direktiv

När EU har beslutat om en ny lag, det vill säga en förordning eller direktiv, följer ett ansvar att lagen också blir en del av medlemsstaternas lagstiftning. Detta innebär bland annat att EU-lagen ska föras in i den svenska modellen.

22 mar 2016

EU

Svensk framgång avslutar ett händelserikt kemikalieår i EU-domstolen

År 2015 kan ha varit det hittills mest aktiva året i EU-domstolen vad gäller Reach-relaterade mål. Inte mindre än sex gånger har EU:s domstolar behandlat mål med koppling till EU:s kemikalieförordning Reach. Flera av målen har direkt koppling till Sverige. 

11 feb 2016

1 , 2 , 3 (denna sida) , 4 ,