Apple kan tvingas betala 123 miljarder i obetalda skatter

EU-kommissionen anser att Irland gett otillåtna skattelättnader på upp till 123 miljarder svenska kronor till företaget Apple. Pengar som EU nu anser att Irland bör kräva tillbaka som obetalda skatter.

- Enligt EU:s regler om statligt stöd är det olagligt att ge skattelättnader till utvalda företag eftersom det ger dem konkurrensmässiga fördelar, konstaterar konkurrenskommissionären Margrethe Vestager i ett pressmeddelande i dag.

- Kommissionens undersökning har kommit fram till att Irland beviljat Apple otillåtna skattelättnader. Något som gjort det möjligt för Apple att betala mindre i skatt än andra konkurrerande företag under flera år.

Irland måste nu vidta åtgärder för att återföra det otillåtna statliga stödet. 

Publicerad 30 aug 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.
  • Lagkommentar till mervärdesskattelagen

    Lagkommentaren är skriven av professor Eleonor Kristoffersson som kommenterar lagen och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen och andra som är i behov av kunskap i frågor om moms.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021