Artikelserie om nyheterna i LUF publiceras i JP Upphandlingsnet

Redan i början av 2014 antog EU tre nya upphandlingsdirektiv som kommer att styra de offentliga inköpen under en oöverskådlig framtid. Sedan dess har arbetet med att införliva dem i svensk rätt pågått och nu har vi äntligen fått en proposition, ett förslag till lag som beräknas träda ikraft 1 januari 2017. Det blir enligt förslaget tre nya upphandlingslagar; en ny LOU, en ny LUF och en ny lag om upphandling av koncessioner (LUK).


Pernilla Carlsson Rasiwala analyserar nyheterna i nya LUF i en artikelserie för JP Upphandling

I en lång rad artiklar har flera juridikexperter under de senaste åren analyserat de nya direktiven samt införlivandeprocessen i JP Upphandlingsnet. Fokus har då varit LOU. Därför publicerar JP Infonet nu, i samarbete med advokat Pernilla Carlsson Rasiwala, en serie artiklar med fokus på nyheterna i nya LUF. Pernilla har tidigare arbetat som bolagsjurist på AB Storstockholms lokaltrafik, vars verksamhet i flera avseenden regleras av LUF.

De upphandlande enheterna kommer att få en hel del nya regler att förhålla sig till. Artikelserien syftar till att sammanfatta och belysa nyheter i LUF och ge tydliga sidhänvisningar till propositionen. Bland annat behandlas följande i artikelserien:

 • Nya begrepp
 • Sociala hänsyn
 • Tillämpningsområde & undantag
 • Nya upphandlingsförfaranden
 • Uteslutningsgrunder
 • Kommunikation & dokumentation
 • Uppdelning av kontrakt
 • Nya tidsfrister
 • Ändring av kontrakt & ramavtal

- Vilken proposition det blev! Den är så omfattande att få av er sannolikt kommer att mäkta med att läsa den i sin helhet, bara att skriva ut den ger dåligt miljösamvete. För att ni praktiker ska slippa skövla varsin liten skogsdunge vill jag i en artikelserie ge er en bra överblick av de större förändringarna i LUF. Artikelserien är främst en sammanfattning av nyheter och förändringar men innehåller även kortare kommentarer och länkar till relevanta rättskällor, vilket bör underlätta ert arbete väsentligt, säger Pernilla Carlsson Rasiwala.

Hela artikelserien publicerar i JP Upphandlingsnet. Du kan läsa mer om tjänsten samt ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här

Publicerad 5 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP EUnet

  Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
 • Konsultstöd inom anbudsgivning

  Om du behöver hjälp med anbudsgivning finns våra kunniga anbudskonsulter nära till hands för att räta ut eventuella frågetecken du kan tänkas ha.
 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021