Upphandlingsmyndigheten ger ökad vägledning inom ESPD

Den nya ordningen för leverantörsprövning, det så kallade ESPD-systemet, har gett upphov till många frågor från både upphandlare och leverantörer. Nu har Upphandlingsmyndigheten tagit fram en skrift som ska ge ökad vägledning och stöd kring ESPD.

Vägledningen ger stöd till både upphandlande myndigheter och leverantörer. I vägledningen behandlas bland annat hur de nya reglerna för uteslutning och kvalificeringen ska tolkas samt hur användningen av ett ESPD-formulär går till i praktiken.


Ytterligare vägledning inom ESPD-systemet

ESPD står för European Single Procurement Document och innebär en standardiserad form av egenförsäkran där anbudsgivare och anbudssökande intygar att de inte ska uteslutas ur upphandlingen och att de uppfyller kvalificeringskraven. 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram vägledning i dessa frågor och även en steg-för-steg guide som ska underlätta användandet av EU-kommissionens webbtjänst för ESPD-formulär.

Vill du hålla dig uppdaterad inom upphandlingsområdet?

Komplett bevakning av upphandlingsjuridiken - läs mer här

Publicerad 31 okt 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • Konsultstöd inom anbudsgivning

    Om du behöver hjälp med anbudsgivning finns våra kunniga anbudskonsulter nära till hands för att räta ut eventuella frågetecken du kan tänkas ha.
  • JP Upphandlingsnet

    Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021