Klassas det som trepartshandel när kund och leverantör är svenska, men förädling och transport sker från ett annat EU-land?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning inom moms och skatterätt med Jan Kleerup.

Den svenska kunden A köper en vara av den svenska leverantören B. B skickar varan till ett annat EU-land där den förädlas av företaget C. Kunden A står för frakten som skickas genom ett logistikföretag. Företaget C förädlar varan som sedan sändes till kunden A. Leverantör B skickar en faktura sin kund A utan moms. Ska det lämnas någon periodisk rapport avseende detta? Är det C som ska upprätta den periodiska rapporten och kunden A som redovisar moms enligt EU-regler (ingående och utgående moms)? I detta fall kan det väl inte röra sig om trepartshandel? Är inte B skyldig att ställa ut fakturan till A med svensk moms då dessa båda parter är svenska?

Svar: C synes utföra arbetet åt B och skickar då förmodligen fakturan till B för detta arbete. För att utgöra ett unionsinternt förvärv ska då två krav vara uppfyllda, dels ska det gälla en gränsöverskridande transport och dels ska säljaren ange köparens VAT nummer i ett annat medlemsland på fakturan. I detta fall har B inte levererat skinnet i det andra EU-landet då A står för transportkostnaden. Eftersom A är ett svenskt företag som inte synes har ett VAT nummer i ett annat medlemsland är det inte att anse som ett unionsinternt förvärv. Svensk moms ska därför debiteras och redovisas av B. Någon förvärvsmoms ska då inte redovisas av A och någon periodisk rapport blir då inte heller aktuell.  C synes endast förädla skinnet och är inte mellanman i transaktionen. Det är då inte fråga om trepartshandel. C torde debitera B utan moms för sitt förädlingsarbete och B ska då redovisa förvärvsmoms för detta. C ska då ta upp transaktionen i en periodisk rapport i sitt hemland.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 15 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • JP RättsfallsnetEU

    Rättsfallstjänsten med avgöranden från EU-domstolen, inklusive avgöranden från tribunalen och förslag till avgöranden från domstolens generaladvokater.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021