Krav på medlemskap i EU

Nya länder ansluter sig till EU genom inträde. Och för att bli medlem krävs att landet uppfyller flera villkor. Dessa anslutningskriterier, som framgår av artikel 49 i EU-fördraget, kallas för Köpenhamnskriterierna. De antogs av Europeiska rådet år 1993 och definierar vad som gäller för en europeisk stat som vill bli medlem i EU och består av ett politiskt, ett ekonomiskt och ett administrativt krav.

Jurist och redaktör Gustav Moleklint går här igenom Köpenhamnskriterierna och vad de tre kraven omfattar. Han tar även upp hur en europeisk stat definieras och hur det europeiska rådet tolkat definitionen tidigare när bland annat Marocko och Turkiet ansökt om medlemskap. Läs mer genom att ladda ner dokumentet. 

Allt vårat material som rör EU-rätt hittar du samlat i JP EUnet. Läs mer om informationstjänsten här! 

Publicerad 7 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • JP RättsfallsnetEU

    Rättsfallstjänsten med avgöranden från EU-domstolen, inklusive avgöranden från tribunalen och förslag till avgöranden från domstolens generaladvokater.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021