Logga in

Glömt ditt lösenord?

Avtal om utbyte av flygpassageraruppgifter kan strida mot EU:s stadga

Under torsdagen publicerades generaladvokat Mengozzis förslag till dom i ett mål som rör giltigheten av det internationella informationsutbytesavtalet mellan Kanada och EU. Avtalet rör utbyte av flygpassageraruppgifter som, enligt Mengozzi, strider mot grundläggande rättigheter. 


PNR-avtalet kan strida mot EU:s stadga menar generaladvokat Mengozzi

Generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande innebär att det så kallade passenger name record agreement (PNR-avtalet) med Kanada inte kan undertecknas i sin nuvarande utformning, eftersom det i vissa delar strider mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Avtalet möjliggör utbyte och lagringen av flygpassagerares uppgifter, till exempel kreditkortsnummer och adress. 

Han menar att avtalet kan vara förenligt med EU:s stadga, särskilt i relation till rätten till privatliv och familjeliv samt rätten till skydd av personuppgifter, om bland annat listan över brott som omfattas av definitionen av allvarliga gränsöverskridande brott är uttömmande och att antalet personer som omfattas av lagringen kan begränsas till att endast de som skäligen kan misstänkas för deltagande i terroristbrott.

Generaladvokaten menar bland annat att det i avtalet inte finns tillräckliga begränsningar för hur uppgifterna får användas eller att vilka typer av uppgifter som får samlas in definieras.

EU-domstolen är inte bunden av generaladvokatens förslag till dom.

Målet är särskilt intressant mot bakgrund av tidigare ärenden hos EU-domstolen så som Digital Rights Ireland (C-293/12 och C-594/12) och Schrems (C-362/14), samt ogiltigförklarandet av datalagringsdirektivet.

Följ utvecklingen inom EU med vår informationstjänst JP EUnet. Du hittar mer information samt kan ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här

Publicerad 9 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy