"Att utbilda är kul och tvingar mig att hålla mig uppdaterad"

Advokaten Magnus Fröberg bestämde sig tidigt. Ett stort miljöintresse gjorde att han läste juridik och så här trettiofem år senare är hans meritförteckning lång. Den drar deltagarna på hans miljörättsutbildningar såklart nytta av.

Efter att ha pluggat all miljörätt som Sverige kunde erbjuda, suttit ting, arbetat på Naturvårdsverket, EU-kommissionen, advokatbyråer och andra företag, startade Magnus Fröberg för fjorton år sedan tillsammans med en kollega Fröberg & Lundholm advokatbyrå som är specialiserad på mark- och miljörätt.

Magnus_Froberg_16x9.jpg

Bland byråns uppdragsgivare återfinns både företag och myndigheter, liksom andra stater som behöver råd gällande både svensk och EU-rättslig miljölagstiftning. Dessutom hinner Magnus med att föreläsa i miljörätt hos oss på JP Infonet:

– Förutom att det är väldigt kul att föreläsa tvingar det mig att förkovra mig och hålla mig uppdaterad. Det går inte att leva på gamla meriter, säger Magnus.

10 000 miljörättsbestämmelser

Miljörätten blir allt mer komplex och behovet av utbildning är stort, menar Magnus.

– Juridiken är så central för alla de verksamheter som måste hålla sig inom det miljörättsliga regelverket. Att det finns mer än 10 000 miljörättsbestämmelser talar ju för sig självt, konstaterar han.

Regler som underlättar klimatomställningen

Två miljörättsområden som varit mycket på tapeten de senaste åren är miljökvalitetsnormer och artskyddsfrågor, vilket Magnus spår kommer att gälla också fortsättningsvis. Nya regler om nyprövning av vattenverksamheter betraktar han som en bubblare bland de aktuella miljörättsfrågorna, liksom – till sist – den riktigt stora frågan:

– Ja, klimatomställningen borde kunna innebära reglering som underlättar på olika sätt, snarare än begränsar, exempelvis genom att göra det enklare för etablering av ny vindkraft och enklare för industrin att minska sin klimatpåverkan, avslutar Magnus.

Publicerad 29 jan 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
  • JP Djurnet

    Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
  • JP RättsfallsnetMark och miljö

    Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Nya ersättningsbestämmelser i växtskyddsförordningen möjliggör mer förmånlig ersättning till skogsbruket vid angrepp av allvarliga växtskadegörare.

22 aug 2022

I ett relativt nytt mål avslår Mark- och miljööverdomstolen en ansökan om dispens för en båtupptagningsanordning på ön Ven. Målet väcker en hel del intressanta frågor om särskilt strandskyddet. Vår jurist John Woivalin analyserar utvalda farleder av skyddet med utgångspunkt i avgörandet.

17 aug 2022

Regeringen har fattat beslut om förnyat tillstånd till Vattenfall för vindkraftsparken Kriegers flak söder om Trelleborg. Ändringen innebär att större vindkraftverk kan byggas och att de kan vara i drift under hela sin tekniska livslängd.

2 jun 2022