Logga in

Glömt ditt lösenord?

Nya EU-regler för drönare

Kompetenskrav, registrering och säkerhet – det är några av nyheterna i EU:s regler för drönare. Kraven omfattar såväl piloter som operatörer (organisationer som använder drönare) och börjar tillämpas 1 juli 2020.

 drönare_eu_regler.jpg

Från den 1 juli 2020 gäller nya EU-​regler med krav på både drönaroperatörer och piloter. Regelverket är uppdelat på två förordningar; en delegerad förordning som bland annat föreskriver tillverkares skyldigheter och tekniska krav samt en genomförandeförordning som innehåller operativa bestämmelser för hur drönare får användas.

De nya reglerna innehåller kompetenskrav och krav på att drönaroperatörer måste registreras hos nationella myndigheter. Alla som flyger drönare som väger 250 gram eller mer måste som minst genomföra en onlineutbildning med tillhörande test. EU tydliggör även reglerna för säkerhet, buller och personlig integritet. Kopplingen stärks till GDPR och annan lagstiftning på dataskyddsområdet som drönaroperatörer måste följa.

Det nya regelverket är på många sätt striktare än dagens svenska regelverk men det finns även några intressanta nyheter som underlättar för operatörer. Det kommer exempelvis bli enklare att flyga högre än 120 meter i närheten av vindkraftverk och liknande artificiella hinder. Regelverket är riskbaserat och betydligt mer tillåtande för flygningar med låg risk än flygningar med högre risker. Flygningar kan beroende på risken de medför utföras i tre olika operationella kategorier; öppen, särskild och certifierad. 

De flesta operatörer/piloter som nu flyger drönare i klass 1 kommer framöver kunna operera i kategori öppen. Den här kategorin regleras fullt ut genom förordningarnas bestämmelser. Operatörer har tillåtelse att genomföra flygningar i tre olika operationella underkategorier under förutsättning att uppsatta krav uppfylls. De här kraven omfattar såväl UAS som pilot, operatör och operationella begränsningar. Det införs en sorts CE-märkning för drönare i den öppna kategorin. Denna märkning styr vilka sorters drönare som får opereras enligt öppna klassens underkategorier. Drönare som saknar märkning kommer enbart kunna flygas där risken är låg men under en övergångsperiod kommer ”gamla” drönare kunna användas enligt lite mer tillåtande regler.

Allt som inte kan sortera in under den öppna kategorin måste flygas enligt regler i den särskilda kategorin eller i vissa fall i den certifierade kategorin. Flygningar i kategori särskild genomförs i enlighet med operativa tillstånd som föreskriver allt från tekniska krav till kompetenskrav och operationella begränsningar. För vanligare typer av flygningar kommer det finnas standardscenarier som beskriver vad operatören måste uppfylla för att få genomföra flygningen. De första standardscenarierna kommer publiceras under hösten. För flygningar där ett standardscenario inte tagits fram måste operatören göra en särskild ​riskbedömning med hjälp av den så kallade SORA-modellen.

De nya reglerna gör det tydligare vad som krävs för att genomföra mer avancerade drönaroperationer. Eftersom regelverket gäller i hela EU blir det också lättare att arbeta över landsgränserna. Förhoppningen är att det nya regelverket ska förbättra möjligheterna för drönarbranschen att fortsätta utvecklas, på ett säkert sätt.

Publicerad 23 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024