Nya EU-regler för drönare

Kompetenskrav, registrering och säkerhet – det är några av nyheterna i EU:s regler för drönare. Kraven omfattar såväl piloter som operatörer (organisationer som använder drönare) och börjar tillämpas 1 juli 2020.

 drönare_eu_regler.jpg

Från den 1 juli 2020 gäller nya EU-​regler med krav på både drönaroperatörer och piloter. Regelverket är uppdelat på två förordningar; en delegerad förordning som bland annat föreskriver tillverkares skyldigheter och tekniska krav samt en genomförandeförordning som innehåller operativa bestämmelser för hur drönare får användas.

De nya reglerna innehåller kompetenskrav och krav på att drönaroperatörer måste registreras hos nationella myndigheter. Alla som flyger drönare som väger 250 gram eller mer måste som minst genomföra en onlineutbildning med tillhörande test. EU tydliggör även reglerna för säkerhet, buller och personlig integritet. Kopplingen stärks till GDPR och annan lagstiftning på dataskyddsområdet som drönaroperatörer måste följa.

Det nya regelverket är på många sätt striktare än dagens svenska regelverk men det finns även några intressanta nyheter som underlättar för operatörer. Det kommer exempelvis bli enklare att flyga högre än 120 meter i närheten av vindkraftverk och liknande artificiella hinder. Regelverket är riskbaserat och betydligt mer tillåtande för flygningar med låg risk än flygningar med högre risker. Flygningar kan beroende på risken de medför utföras i tre olika operationella kategorier; öppen, särskild och certifierad. 

De flesta operatörer/piloter som nu flyger drönare i klass 1 kommer framöver kunna operera i kategori öppen. Den här kategorin regleras fullt ut genom förordningarnas bestämmelser. Operatörer har tillåtelse att genomföra flygningar i tre olika operationella underkategorier under förutsättning att uppsatta krav uppfylls. De här kraven omfattar såväl UAS som pilot, operatör och operationella begränsningar. Det införs en sorts CE-märkning för drönare i den öppna kategorin. Denna märkning styr vilka sorters drönare som får opereras enligt öppna klassens underkategorier. Drönare som saknar märkning kommer enbart kunna flygas där risken är låg men under en övergångsperiod kommer ”gamla” drönare kunna användas enligt lite mer tillåtande regler.

Allt som inte kan sortera in under den öppna kategorin måste flygas enligt regler i den särskilda kategorin eller i vissa fall i den certifierade kategorin. Flygningar i kategori särskild genomförs i enlighet med operativa tillstånd som föreskriver allt från tekniska krav till kompetenskrav och operationella begränsningar. För vanligare typer av flygningar kommer det finnas standardscenarier som beskriver vad operatören måste uppfylla för att få genomföra flygningen. De första standardscenarierna kommer publiceras under hösten. För flygningar där ett standardscenario inte tagits fram måste operatören göra en särskild ​riskbedömning med hjälp av den så kallade SORA-modellen.

De nya reglerna gör det tydligare vad som krävs för att genomföra mer avancerade drönaroperationer. Eftersom regelverket gäller i hela EU blir det också lättare att arbeta över landsgränserna. Förhoppningen är att det nya regelverket ska förbättra möjligheterna för drönarbranschen att fortsätta utvecklas, på ett säkert sätt.

Publicerad 23 aug 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP ITnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
  • JP Registerförteckning

    Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
  • Rådgivning inom dataskydd

    Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023