Nya EU-regler för drönare | JP Infonet

Nya EU-regler för drönare

Kompetenskrav, registrering och säkerhet – det är några av nyheterna i EU:s regler för drönare. Kraven omfattar såväl piloter som operatörer (organisationer som använder drönare) och träder i kraft 1 juli 2020.

 drönare_eu_regler.jpg

Från den 1 juli 2020 gäller nya EU-regler med krav på både drönaroperatörer och piloter. Regelverket är uppdelat på två förordningar; en delegerad förordning som bland annat föreskriver tillverkares skyldigheter och tekniska krav samt en genomförandeförordning som innehåller de operativa bestämmelserna.

De nya reglerna innehåller kompetenskrav och krav på att drönaroperatörer måste registreras hos nationella myndigheter. EU tydliggör även reglerna för säkerhet, buller och personlig integritet. Det finns även intressanta nyheter som att det kommer finnas möjlighet att flyga högre än 120 meter i närheten av ett artificiellt hinder som exempelvis ett vindkraftverk.

Regelverket är riskbaserat och betydligt mer tillåtande för flygningar med låg risk än flygningar med högre risker. I stora drag finns en uppdelning mellan tre olika risk-kategorier; öppen, särskild och certifierad.

Den öppna klassen regleras fullt ut genom förordningarnas bestämmelser. Operatörer har tillåtelse att genomföra flygningar i tre olika operationella underkategorier under förutsättning att uppsatta krav uppfylls. De här kraven omfattar såväl UAS som pilot, operatör och operationella begränsningar. 

Allt som inte kan sortera in under den öppna kategorin landar per automatik i den särskilda kategorin. Flygningar i denna kategori genomförs i enlighet med operativa tillstånd som föreskriver allt från tekniska krav till kompetenskrav och operationella begränsningar. Vanligare typer av flygningar kommer det även finnas standardscenarier för som beskriver vad operatören måste uppfylla för att genomföra flygningen. I de fallen räcker det med en deklaration om att kraven efterlevs. För andra flygningar görs en SORA-riskbedömning som lämnas in vid ansökan om tillstånd.

Det finns också möjlighet att som operatör erhålla ett Light UAS Certificate (LUC) som möjliggör att genomföra riskbedömningar och godkänna operationer på egen hand inom ett tilldelat kompetensområde.

Det som är för riskfyllt för att kunna inrymmas ens i den särskilda kategorin måste genomföras enligt ”vanliga” flygets regler i den certifierade kategorin.

Senast uppdaterad 28 jun 2019

Mer om IT och dataskydd
Utbildningar
 • Utbildningen, som utvidgats till en dag, syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om innehållet i den nya dataskyddsförordningen utifrån ett skolperspektiv kompletterat med de ändringar som tillkommit/föreslagits från regeringens sida.

  Stockholm 1-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Didrik Värmon, Simon Jernelöv, Laura Gashi
 • Kursen ger dig en genomgång av gällande regelverk för drönaroperationer och även en inblick i vad som kommer att krävas enligt kommande regelverk. Du får förståelse för varför reglerna finns och hur du kan göra bra säkerhetsbedömningar.

  Karlstad ½-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,8)
  Föreläsare: Joel Sköld
 • Utbildningen, som utvidgats till en dag, syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper om innehållet i den nya dataskyddsförordningen utifrån ett skolperspektiv kompletterat med de ändringar som tillkommit/föreslagits från regeringens sida.

  Karlstad ½-dagskurs
  Omdöme om kursen (4,5)
  Föreläsare: Didrik Värmon, Simon Jernelöv, Laura Gashi

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev dataskydd

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området