Kommentar till lagen om statsstöd i JP EUnet!

JP EUnet växer och innehåller nu också lagkommentaren till lagen om statsstöd! Tjänsten passar dig som vill ha en komplett bevakning och orientering av EU-material samt vägledning genom lagen.


Lagkommentar till lagen om statsstöd publiceras i JP EUnet.


JP EUnet innehåller en bred bevakning över det europarättsliga området med löpande uppdateringar om det senaste inom EU-området — såsom EU-lagstiftning, rättspraxis och nyheter. Det är tjänsten för dig som har ett övergripande ansvar i en verksamhet och påverkas av EU-rätten och den europarättsliga debatten. Nu kompletteras JP EUnet med lagkommentar till lagen om statsstöd. Lagen syftar till att reglera stödgivares och stödmottagares skyldigheter när olagligt statsstöd har lämnats.

Författare till lagkommentaren är advokat Joakim Lavér och Erik Gadman, verksamma upphandlingsjurister vid Hannes Snellman advokatbyrå. Via kommentaren vägleder dom dig genom lagtexten, paragraf för paragraf, för att du ska förstå lagen och hitta relevant material.

Vill du veta mer eller få tillgång till JP EUnet och lagkommentaren? Läs mer om tjänsten här!

Publicerad 5 jun 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom eu-rätt och internationell rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP EUnet

    Informationstjänsten för dig som berörs av EU-​rätt i ditt arbete och behöver hålla dig uppdaterad inom rättsområdet.
  • JP RättsfallsnetEU

    Rättsfallstjänsten med avgöranden från EU-domstolen, inklusive avgöranden från tribunalen och förslag till avgöranden från domstolens generaladvokater.

Nyheter

Regeringen har fattat beslut om ett förbud mot användning av växtskyddsmedel på bland annat lekplatser och i parker.

12 apr 2021

Provplattformen uppfyller inte längre krav på hantering av personuppgifter.

16 mar 2021

Genom ett förhandsavgörande har EU-domstolen i princip underkänt svensk praxis i skogsavverkningsärenden i förhållande till art- och habitatdirektivet.

16 mar 2021