Kurs – Förorenad mark – efterbehandlingsansvaret i dag

Förorenade fastigheter och var eller hos vem efterbehandlingsansvaret hamnar hos har under många år varit stående frågor inom miljörättens område. Länsstyrelserna har kommit fram till att det finns ca 80 000 förorenade områden i Sverige som är i behov av sanering. Kostnaderna för sanering blir ofta omfattande och ansvarsfördelningen mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare är en del av problemet.

En annan är att det ofta rör sig om gamla försyndelser, där det kanske inte går att ställa någon till svars. Praxis inom området utvecklas och nya rättsfall tillkommer hela tiden, varför det är svårt att ha ett kontinuerligt grepp om rättsområdet.

Kursen Förorenad mark – efterbehandlingsansvaret i dag innehåller en genomgång av rättsområdet med det ansvar och de begränsningar i ansvaret som gäller i dag. Kursen är uppdaterad med den senare utvecklingen inom såväl lagstiftningen som tillkommande nya rättsfall.

Kursen vänder sig till dig som arbetar som miljöhandläggare, jurist på advokatbyrå, konsult eller på försäkringsbolag eller byggbolag med flera.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen;
"Mycket intressant och relevant med kunnig föreläsare. I miljörättssammanhang är det alltför vanilgt att föreläsare är icke jurister. Därför lyser JP som en klar stjärna med duktiga jurister som förläsare"
"Väldigt bra att få en pärm med allt material samlat och de domar som det refererats till"

Kursledare

Stefan Rubenson

Jurist och Miljörättsexpert, Senior Advisor

Stefan Rubenson har tidigare varit ordförande i Statens Va-nämnd och chef för Miljödepartementets rättsenhet med ansvar för lagstiftningsarbetet av miljöbalken. Håller utbildning inom miljörätt och skriver för JP Miljönet och JP Samhällsbyggnadsnet.

Programpunkter för utbildningen

  • Föreskrifter     
  • Formell hantering, hur ansvaret initieras och utkrävs
  • Ansvarets begränsning
  • Verksamhetsutövarens ansvar
  • Fastighetsägarens ansvar
  • Konkurs
  • Regress och andra återkrav
  • Senare år praxis