Kurs

Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Om kursen

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) trädde i kraft 2013 och har lett till ändringar som berör många verksamheter i Sverige, främst inom industri- och energisektorn. Direktivet är en omarbetning av IPPC-direktivet och sex sektorsdirektiv. Regleringen innebär bland annat skärpningar i kraven på bästa tillgänglig teknik (BAT) och utsläppsvärden samt att dokumentera och redovisa föroreningar.

Alla industriutsläppsverksamheter är skyldiga att uppfylla tillämpliga BAT-slutsatser och andra krav som den särskilda regleringen innebär. Det är därför av stor betydelse för både verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter och prövningsmyndigheter att kunna avgöra vilka verksamheter som omfattas av bestämmelserna och i vilken utsträckning kraven kan anses uppfyllda i de enskilda fallen.

Kursens fokus är att lyfta de särskilda frågeställningar som uppkommer i prövningar av verksamheter som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna. Sådana frågeställningar omfattar exempelvis uppfyllandet av relevanta BAT-slutsatser och BAT-AEL, framtagandet av statusrapport, BAT-slutsatsernas förhållande till kraven i miljöbalken med mera. Kursen berör också frågan vilka verksamheter som faktiskt berörs av respektive regelverk, samt de särskilda frågor som kan uppkomma inom ramen för det löpande tillsynsarbetet. Efter avslutad kurs ska du känna att du fått en grundlig genomgång av regelverket och ha koll på de senaste lagändringarna och rättspraxisen inom området.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar med miljörättsliga frågeställningar inom såväl företag och branschorganisationer som kommuner och myndigheter. Det kan vara i rollen som projektledare eller miljösamordnare på företag, konsult, handläggare, jurist eller beslutsfattare med flera. Du behöver inga förkunskaper för att kunna delta.

 Programpunkter • Bakgrund till IED-regleringen
 • Implementeringen i Sverige
 • Vilka verksamheter är industriutsläppsverksamheter?
 • Det materiella innehållet, BREF/BAT, utsläppsvärden som begränsningsvärden, skillnaden mellan BAT och miljöbalkens begrepp "bästa möjliga teknik"
 • Huvud- och sidoverksamheter respektive huvud- och sidoslutsatser
 • Hanteringen av industriutsläppsbestämmelserna i miljöprövningar
 • BAT-slutsatsernas genomslag i förhållande till tillståndens rättskraft
 • Statusrapporter
 • Alternativvärden och dispenser

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Olof Hasselberg

Kursledare

Olof Hasselberg Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Advokat Olof Hasselberg Fröberg & Lundholm Advokatbyrå. Olof är specialiserad inom miljörätten och arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamheter, men även med tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Han håller utbildning inom miljörätt för JP Utbildning.

Robin Håkansson

Kursledare

Robin Håkansson Advokat, Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Robin Håkansson är advokat på Fröberg & Lundholm Advokatbyrå och har bland annat tidigare erfarenhet från arbete vid Mark- och miljödomstol. Robin arbetar huvudsakligen med tillståndsprövningar för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, men även tillsynsfrågor, efterbehandling och andra miljörättsliga frågor. Robin håller kurser inom miljörätt.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6850 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Tillfälle: den 25 januari 2024 09:00-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-16:00 Stockholm Antal platser stacks 7350 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Tillfälle: den 25 januari 2024 09:00-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Industriutsläppsverksamheter (IED) – den särskilda prövningen och regleringen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

Vår expert Ingela Sundelin går igenom HD:s dom ”Tjäderspelet i Malsättra” från den 5 april 2023 i mål nr T 538-22, tolkningen av den och gör en kortare analys.

23 nov 2023

Enligt domstolen var björnstammens storlek och sammansättning, bevarandestatus och genetiska status sådan att det inte fanns hinder för att tillåta jakten. 

31 okt 2023