Kurs

Våtmarken och juridiken

Våtmarken och juridiken

Om kursen

Denna halvdagskurs innehåller en rättslig genomgång av våtmarker i Sverige. Kursledaren kommer att utförligt förklara hur våtmarker regleras, vad områdena innebär och betyder i teori samt praktik och vilka praktiska konsekvenser ett sådant område har. Kursen innehåller även en genomgång av rättspraxis om våtmarker.

Målet med kursen är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna till hur våtmarker regleras i Sverige. Du ska kunna känna dig trygg i hur och varför dessa marker etableras samt bevakas. Dessutom inringas intressekonflikter som kan uppstå i och med frågan om våtmarker.

Kursen är mycket användbar för dig som arbetar på en länsstyrelse och ska hantera frågor om våtmarker. Den är även nyttig för dig som är verksam vid en myndighet, t.ex. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen eller Jordbruksverket och har funderingar om våtmarkernas rättsliga reglering och effekter. Kursen är relevant för dig som arbetar inom en kommun eller intresseorganisation men är även högaktuell för dig som arbetar på ett företag där du som anställd bör ha kännedom om våtmarker, exempelvis om du arbetar på ett vindkraftsprojekt eller andra plan- och byggexploateringar.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig specifikt till dig som jurist, advokat, miljökonsult, handläggare eller beslutsfattare som arbetar med våtmarksfrågor. Kursen har en juridisk inriktning, men den passar även icke-​jurister som har ett intresse för miljöfrågor.

Programpunkter

 1. Vad är en våtmark?

 2. Regleringen av våtmarker

 3. Etablering och konflikter

 4. Övningar och diskussioner
  Case-övningar med tillhörande diskussioner för att fånga upp utbildningens kontenta.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

John Woivalin

Kursledare

John Woivalin Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå AB

John Woivalin arbetar som biträdande jurist på Alrutz’ Advokatbyrå och har tidigare erfarenhet som juridisk rådgivare inom miljörätt på JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:00 Livesänd Antal platser stacks 3490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Våtmarken och juridiken

Tillfälle: den 21 mars 2024 09:00-14:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Våtmarken och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-14:00 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Våtmarken och juridiken

Tillfälle: den 21 mars 2024 09:00-14:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Våtmarken och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Miljönet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.
 • JP Djurnet

  Tjänsten för dig som arbetar med djurfrågor på t.ex. en länsstyrelse eller i privat verksamhet.
 • JP RättsfallsnetMark och miljö

  Vår tjänst JP Rättsfallsnet—Mark och miljö innehåller alla domar från mark- och miljödomstolarna, från samtliga instanser.

Nyheter

I den här analysen förklarar vår expert Annette Magnusson, medgrundare till Climate Change Counsel, den formella bakgrunden till COP28 och tittar närmare på innehållet i The UAE Consensus.

2 feb 2024

I målet prövar Högsta förvaltningsdomstolen om registreringar av nyckelbiotoper är överklagbara beslut. Ta del av domstolens bedömning här.

23 jan 2024

I denna analys ger JP Infonets expert Anja Ipp, medgrundare, Climate Change Counsel, en översyn av det klimatjuridiska rättsområdet.

15 jan 2024