Kurs

Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen

Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen

Om kursen

Den här kursen behandlar de mycket aktuella frågorna vad gäller rättsliga möjligheter till klimatanpassning enligt PBL.

Under kursen får du svar på hur behovet av klimatanpassning ser ut i Sverige. Vi tittar närmare på klimatscenarier från bland annat SMHI, SIG och MSB.

Under kursen går vi igenom vilka utredningar som krävs vid detaljplaneläggning, vilka planbestämmelser som kan användas för klimatanpassning och skydd av samhällen samt när villkor kan användas för att bevilja bygglov.

Vi kikar också närmare på rättsfall med upphävda detaljplaner och exempel från översvämningar och skred.

Kursen vänder sig i första hand till alla som arbetar med stadsutveckling och som kommer i kontakt med klimatanpassningsfrågor. Det vill säga fastighetsägare och exploatörer. Kursen vänder sig särskilt till de som arbetar med planering och bygglov enligt PBL. Under kursen beskrivs möjliga åtgärder vid klimatanpassning. Kunskaper i samhällsplanering förväntas av deltagarna.

Programpunkter

  • Inledning
  • Förändrat klimat
  • Hantering av befintlig bebyggelse i ett förändrat klimat. Vem har ansvar? Den enskilde fastighetsägaren eller stat och kommun?
  • Detaljplanering för ett förändrat klimat. Vad ska man tänka på för att detaljplanerna inte ska bli upphävda?
  • Klimatanpassning i bygglov.
  • Upphävda detaljplaner.
  • Vad är på gång, utredningar och eventuella lagändringar.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Fastighetsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Sven Boberg

Kursledare

Sven Boberg Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-14:00 Livesänd Antal platser stacks 5490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen

Tillfälle: den 8 mars 2024 09:00-14:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:00-14:00 Stockholm Antal platser stacks 5990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen

Tillfälle: den 8 mars 2024 09:00-14:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Klimatanpassning enligt plan- och bygglagen

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Byggkontrollutredningen har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Syftet med utredningen har varit att förhindra att brister i byggnadsverk leder till personskador.

28 nov 2023

En ny utredning visar att kommunerna är i behov av tydligare ansvar och fler verktyg för långsiktigt arbete med vattenfrågor i plan- och byggsammanhang. 

28 nov 2023

MÖD finner, i likhet med underinstanserna, att det saknats förutsättningar att ge strandskyddsdispens för utökning av en befintlig träaltan.

31 okt 2023