Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

GDPR för kommunanställda

GDPR för kommunanställda

Om kursen

GDPR är en central EU-förordning som har betydelse för hanteringen av personuppgifter inom det offentliga. Denna kurs är framtagen för att ge dig som kommunanställd, anställd i ett kommunalt bolag eller anställd i annan offentlig verksamhet en djupgående förståelse för GDPR och dess roll inom den kommunala sektorn.

Kursen omfattar en detaljerad genomgång av hur GDPR tillämpas inom den offentliga sektorn och hur detta påverkar det dagliga arbetet inom kommunen. Vi pratar om informationsplikt, relevanta styrdokument och samtycken – vilket är av intresse för dig som arbetar inom det offentliga. Vi går igenom individens rättigheter enligt förordningen och diskuterar möjliga konsekvenser om man inte följer dessa riktlinjer. Du får med dig verktyg och kunskapen för att kunna göra kvalificerade bedömningar av hur dina system och den digitala hanteringsprocessen av personuppgifter bör struktureras och säkras.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som kommunanställd, anställd i ett kommunalt bolag eller anställd i annan offentlig verksamhet som i en del av ditt arbete hanterar personuppgifter – oavsett avdelning eller ansvarsområde.

Arbetar du inom skola/skolförvaltning rekommenderar vi kursen Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv.

 Arbetar du inom socialförvaltningen rekommenderar vi kursen GDPR i socialtjänsten.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Programpunkter

 • GDPR och övriga dataskyddslagar
  –Varför infördes GDPR? Vad är syftet och målet med GDPR?
  –Begrepp och definitioner – klargörande av termer som personuppgifter, behandling, personuppgiftsansvarig etc.
  –Grundläggande principer
  –GDPR och grundlagarna
  –Hur påverkar GDPR den kommunala verksamheten?
 • Olika kategorier av personuppgifter
  –Harmlösa, känsliga och integritetskänsliga/särskilt skyddsvärda personuppgifter
 • Dataskyddsombudet
  –Dataskyddsombudets roll och uppgifter 
 • De registrerades rättigheter
  –Registerutdrag av personuppgifter
  –Radering av personuppgifter
  –Övriga rättigheter
 • Säkerhet vid behandling av personuppgifter
  –Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder
 • Konsekvensbedömningar
  –När blir en konsekvensbedömning aktuell och hur genomförs den?
 • Personuppgiftincidenter
  –Definition enligt GDPR?
  –Vad är en incident i praktiken?
  –Hur gör jag när en incident har inträffat?
  –Riskbedömning av incidenter
 • Personuppgiftsbiträde, gemensamt ansvar eller separata personuppgiftsansvariga
  –Personuppgiftsbiträde och pub-avtal
  –Gemensamt ansvar för personuppgiftsbehandling
  –Överföring av personuppgifter mellan separata personuppgiftsansvariga
 • Överföringar av personuppgifter utanför EU
 • Vad behöver kommunen tänka på och hur kan kommunen organisera sig?
Anders Vedin

Kursledare

Anders Vedin Rådgivare, jurist

Anders Vedin är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Han håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare har Anders arbetat som upphandlare, upphandlingsjurist, stadsjurist och upphandlingschef. 

Beata Rosvall

Kursledare

Beata Rosvall Rådgivare och jurist

Beata Rosvall är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom framför allt IT-rätt och dataskydd på JP Infonet. Beata har tidigare arbetat som dataskyddsombud och nämndsekreterare, och har erfarenhet av både statlig och kommunal sektor.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4450 kr exklusive moms

Kurs: GDPR för kommunanställda

Tillfälle: den 24 september 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: GDPR för kommunanställda

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024