Logga in

Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Lex Lilla hjärtat – lagändringar för att säkerställa barns bästa när LVU-vård upphör

Mot bakgrund av det tragiska som hände Lilla hjärtat föreslår nu regeringen fem lagändringar i en lagrådsremiss för att stärka principen om barnets bästa och säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för placerade barn.

18 feb 2022

Förslag till ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Det ska bli lättare för vård- och omsorgsgivare att dela personuppgifter med varandra. Det är innebörden i förslaget till en ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation som regeringen nu överlämnar till Lagrådet.

25 jan 2022

Viktiga lagändringar på socialområdet vid årsskiftet 2021/22

Här kan du läsa ett axplock av de rättsliga förändringar som sker på socialområdet 2021/22.

24 jan 2022

Kvinna får betala tillbaka bistånd eftersom hon har tillgångar i form av hundvalpar

En kvinna blev återbetalningsskyldig till en nämnd efter att det uppdagats att hon fått ekonomiskt bistånd, trots att hon verkade som hunduppfödare och därigenom haft tillgångar som hon inte upplyst nämnden om. Läs JP Infonets redaktör och jurist Johanna Norbäcks referat av kammarrättens beslut. 

21 jan 2022

Barnkonventionen hindrade utmätning

En utmätning av en bostadsfastighet hävs med hänvisning till barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention.

18 jan 2022

JO-kritik mot nämnd som beräknat ankomstdagen för inkomna handlingar fel

Ta del av JP Infonets expert, Magnus Åhammars, analys där han förklarar och reder ut JO-beslutet.

29 nov 2021

Socialnämnden begärde ut mammans hela patientjournal vid barnutredning

JO beslutar att det är fel av socialnämnden att begära ut mammans hela patientjournal vid barnutredning.

19 nov 2021

Fler åtgärder krävs för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck

Utredare har fått i uppdrag av regeringen att ta fram åtgärder för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

19 nov 2021

Nya föreskrifter och allmänna råd om föräldraskap och assisterad befruktning

Nytt beslut om nya föreskrifter och allmänna råd gällande föräldraskap och assisterad befruktning. 

8 nov 2021

Förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja

JP Infonets expert Jenny Blomqvist redogör för förvaltarens rätt att få ut uppgifter mot huvudmannens vilja.

3 nov 2021

Överförmyndare dröjde över två år med att ansöka om förvaltarskap

Vår expert Carl-Gustaf Tryblom analyserar beslut gällande långsam handläggning av ärende om förvaltarskap. 

3 nov 2021

Bostadsanpassningsbidrag nekas

Bostadsanpassningsbidrag nekades eftersom åtgärden skulle innebära att eftersatt underhåll åtgärdas.

1 nov 2021

Tjänstemän kan inte överklaga en domstols beslut att upphäva omedelbart omhändertagande enligt LVU

Lars Clevesköld om förutsättningarna för att någon nämndledamot eller anställd ska kunna fatta beslut i brådskande LVU-ärenden.

28 okt 2021

Antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag minskar

Det visar en statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidrag från Boverket.

4 okt 2021

Ny sekretessbrytande regel för att motverka våld i nära relationer

Ny sekretessbrytande bestämmelse som syftar till att underlätta samverkan mellan myndigheter. 

27 sep 2021

Offentlighet och sekretess – myndighetssamverkan och utlämnanden i pandemitider

En analys av JP Infonets expert Natalie Glotz Stade gällande offentlighet och sekretess hos socialtjänst och andra berörda myndigheter.

27 sep 2021

Socialtjänstens arbete med våldsutövare

En analys av JP Infonets expert Linda Larsson gällande ny lagstiftning om socialtjänstens arbete med våldsutövare. 

27 sep 2021

Kommuner har ett ökat ansvar i det våldsförebyggande arbetet

Regeringen ger kommuner i uppdrag att ta fram information och vägledning i förebyggande syfte för våld i nära relation.

7 sep 2021

Lagen om bostadsanpassningsbidrag ska utvärderas

Regeringen ger Boverket i uppdrag att utvärdera lagen om bostadsanpassningsbidrag.

6 sep 2021

1 , 2 , 3 , 4 , 5 (denna sida) , 6 , 7 , 8 , 9 ,