Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Rätt av nämnd att omplacera två syskon till separata familjehem

socia-Omplacering-av-tva-syskon.jpg

Två syskon placerades i olika familjehem efter uppgifter om brister i det familjehem där de långvarigt hade varit placerade tillsammans. Kammarrätten bedömer att storasystern har fått ta ett för stort ansvar för sin lillebror och att hon behöver avlastas för att båda barnen ska kunna få sina individuella behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Omplaceringen ska därför bestå.

Bakgrund

Socialnämnden beslutade att omplacera ett syskonpar, som bestod av en nioårig pojke och en trettonårig flicka, från det familjehem där de hade bott tillsammans i fem års tid till var sitt nytt familjehem. Nämnden menade att barnen hade stora vårdbehov och att det hade kommit in uppgifter om att deras tidigare familjehem inte kunde tillgodose behoven. Barnen hade även utsatts för kränkande behandling i familjehemmet. Nämnden hade tagit hänsyn till att barnen hade bott länge i familjehemmet samt att det fanns risker med omplaceringen, men bedömde ändå att det på sikt var till barnens bästa. Barnens mamma överklagade och ville att barnen återigen skulle placeras i det tidigare familjehemmet.

Förvaltningsrätten bedömde att det hade förekommit omfattande brister i vården av barnen i det tidigare familjehemmet. Förvaltningsrätten lyfte särskilt fram att nämnden vid en tidigare utredning av familjehemmet hade tagit hänsyn till de negativa effekter en omplacering kunde få och erbjudit familjehemmet stöd för att motarbeta bristerna som förelåg. Bristerna hade dock blivit värre sedan dess och förvaltningsrätten bedömde att det var till barnens bästa att omplaceras. Barnens mamma överklagade till kammarrätten och framförde att barnen hade placerats på två olika ställen och att flickans familjehem låg långt borta.

Kammarrättens bedömning

Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning om att det inte var till barnens bästa att vara placerade i familjehemmet samt att nämnden hade anledning att besluta om omplacering. Barnen är nu placerade i två olika familjehem. Nämnden har uppgett att flickan har fått ansvara för sin bror på ett sätt som inte varit lämpligt med hänsyn till hennes ålder. Kammarrätten ifrågasätter inte det och konstaterar att eftersom båda barnen har behov av individuellt stöd och hjälp är det av stor vikt att flickan avlastas från ansvaret över sin bror. Kammarrätten bedömer att det därför var befogat av nämnden att placera barnen i separata familjehem. Det framkommer inte heller i utredningen att barnen inte får sina behov tillgodosedda i de nya familjehemmen. Pojken är för tillfället placerat i ett jourhem men nämnden letar efter ett permanent familjehem åt honom i närheten av systern för att de ska kunna ha umgänge med varandra. Kammarrätten avslår därför överklagandet.

Av Tilda Ekstrand, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Ny praxis och lagändringar kan ha tillkommit sedan texten skrevs. De senaste uppdateringarna och hur dessa påverkat rättsområdet hittar du alltid i relevant informationstjänst.

Publicerad 25 nov 2022

Tilda Ekstrand

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024