Oskuldskontroller ska kriminaliseras

social-Oskuldskontroller-ska-kriminaliseras.jpg

Regeringen har gett en pågående utredning i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

Inom såväl hälso- och sjuk­vården som i den privata sfären förekommer det att flickor och kvinnor utsätts för oskulds­kontroller och att oskulds­intyg utfärdas. Det finns även kliniker som erbjuder oskulds­operationer. Motivet för detta är inte medicinskt utan ett uttryck för heders­relaterat våld och förtryck som syftar till att kon­trollera flickors och kvinnors sexualitet.

Den pågående utred­ningen har sedan november förra året i uppdrag att bland annat ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redo­visas senast den 1 juli 2023.

Publicerad 29 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023