Oskuldskontroller ska kriminaliseras

social-Oskuldskontroller-ska-kriminaliseras.jpg

Regeringen har gett en pågående utredning i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

Inom såväl hälso- och sjuk­vården som i den privata sfären förekommer det att flickor och kvinnor utsätts för oskulds­kontroller och att oskulds­intyg utfärdas. Det finns även kliniker som erbjuder oskulds­operationer. Motivet för detta är inte medicinskt utan ett uttryck för heders­relaterat våld och förtryck som syftar till att kon­trollera flickors och kvinnors sexualitet.

Den pågående utred­ningen har sedan november förra året i uppdrag att bland annat ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redo­visas senast den 1 juli 2023.

Publicerad 29 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023