Oskuldskontroller ska kriminaliseras

social-Oskuldskontroller-ska-kriminaliseras.jpg

Regeringen har gett en pågående utredning i uppdrag att ta fram förslag på hur en lag­stift­ning som krimi­naliserar oskulds­kontroller, oskulds­intyg och oskulds­operationer ska se ut.

Inom såväl hälso- och sjuk­vården som i den privata sfären förekommer det att flickor och kvinnor utsätts för oskulds­kontroller och att oskulds­intyg utfärdas. Det finns även kliniker som erbjuder oskulds­operationer. Motivet för detta är inte medicinskt utan ett uttryck för heders­relaterat våld och förtryck som syftar till att kon­trollera flickors och kvinnors sexualitet.

Den pågående utred­ningen har sedan november förra året i uppdrag att bland annat ta ställning till hur skyddet mot denna form av otillbörlig kontroll av flickors och kvinnors sexualitet kan stärkas. Utredningstiden förlängs och uppdraget ska redo­visas senast den 1 juli 2023.

Publicerad 29 nov 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023