Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Förslag om regeländringar för val och beslut i kommuner och regioner

offentlig-förvaltning_Förslag-om-regeländringar-för-val-och-beslut-i-kommuner-och-regioner.jpg

Regeringen har överlämnat proposition till riksdagen med förslag om ändrade regler för val och beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås lagändringar som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.

Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. I den proposition som nu överlämnas till riksdagen föreslår regeringen att kommuner och regioner ges möjlighet att i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande. Förslaget innebär att kommunsektorn får motsvarande möjlighet som statliga myndigheter att använda sig av automatiserade beslut.

– Automatiserat beslutsfattande innebär att servicen till invånarna kan förbättras genom snabbare beslut. Med det här förslaget kan effektivitetsvinsterna tas tillvara, samtidigt som ett rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner säkerställs, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen föreslår regeringen även en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Syftet med den nya lagen är att göra regelverket mer ändamålsenligt och lättillämpat. Lagförslaget innebär bland annat att det inte längre kommer vara möjligt för partier att tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Publicerad 4 mar 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024