Man som hotade att ”slå sönder” socialsekreterare döms för hot mot tjänsteman och ofredande

social-Man-doms-for-hot-mot-tjansteman.jpg

Efter att ha blivit nekad försörjningsstöd skickade en man under loppet av fem dagar elva aggressiva och kränkande mejl till en socialsekreterare. I ett av mejlen ingick hot om våld. Hovrätten dömer mannen till två månaders fängelse för ofredande och hot mot tjänsteman.

Bakgrund

En socialsekreterare avslog en 25-årig mans ansökan om försörjningsstöd. Mannen blev arg och skickade under de följande fem dagarna sammanlagt elva mejl till socialsekreteraren. I mejlen uttryckte han sig aggressivt, kränkande och nedvärderande. I sitt sista mail till socialsekreteraren skrev mannen "jävla gris du rör inte min nästa ansökan annars jag slår sönder dig din fitta".

Mannen åtalades för hot mot tjänsteman (17 kap. 1 § brottsbalken) och ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Mannen erkände att han hade skickat mailen men menade att han saknade brottsligt uppsåt. Han mådde psykiskt dåligt och hade avsett att vända sig till hela socialförvaltningen och inte till socialsekreteraren personligen.

Domstolarnas bedömning

Tingsrätten konstaterade att det stod klart att mejlen hade skickats till socialsekreteraren i hennes roll som handläggare av mannens ärende samt att det var just hon som hade blivit utsatt för de aggressiva, kränkande och nedvärderande uttrycken. Att mannen menade att mejlen var riktade till socialförvaltningen som helhet friade honom inte från ansvar. Tingsrätten bedömde att mejlen, på grund av sitt antal och innehåll, var sådana störande kontakter som utgör ofredande. Mejlen var även ägnade att kränka socialsekreterarens frid på ett kännbart sätt. Eftersom mannen var fullt medveten om innehållet i mejlen ansågs han ha uppsåt. Tingsrätten dömde därför mannen för ofredande.

Tingsrätten konstaterade även att mannens sista mejl innehöll hot om våld mot socialsekreteraren i hennes myndighetsutövning. Mannen bedömdes ha varit medveten om vad han hade skrivit och han ansågs därför ha uppsåt. Mannens uppgifter om att han mådde psykiskt dåligt ändrade inte bedömningen och han dömdes därmed för hot mot tjänsteman.

Påföljden bestämdes till fängelse i två månader och socialsekreteraren fick rätt till skadestånd med 8 000 kronor.

Mannen överklagade domen till hovrätten. Hovrätten gör dock inte några andra bedömningar än tingsrätten. Tingsrättens dom ändras därför inte.

Av Tilda Ekstrand, jurist och redaktör på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Socialnet.

Publicerad 24 aug 2022

Tilda Ekstrand

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023