Viktigt att fortsätta förhindra smitta vid besök på äldreboenden

social_Viktigt-att-fortsatta-forhindra-smitta-vid-besok-pa-aldreboenden.jpg

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Den som bedriver verksamhet behöver dock även fortsättningsvis göra riskanalyser som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete, för att bland annat förhindra smittspridning. Det är också viktigt att verksamheterna har en god följsamhet till basala hygienrutiner, eftersom det är grunden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.

Publicerad 9 jun 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023