Viktigt att fortsätta förhindra smitta vid besök på äldreboenden

social_Viktigt-att-fortsatta-forhindra-smitta-vid-besok-pa-aldreboenden.jpg

Från och med den 1 juni 2022 gäller inte längre Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Den som bedriver verksamhet behöver dock även fortsättningsvis göra riskanalyser som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete, för att bland annat förhindra smittspridning. Det är också viktigt att verksamheterna har en god följsamhet till basala hygienrutiner, eftersom det är grunden för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.

Publicerad 9 jun 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023