SiS särskilda ungdomshem för flickor har allvarliga brister

social-SiS-sarskilda-ungdomshem-for-flickor-har-allvarliga-brister-1.jpg

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på uppdrag av regeringen genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Nu har IVO överlämnat sin rapport till regeringen och den visar att IVO kritiserat SiS för allvarliga brister vid 19 av 21 tillsynade boenden.

Av rapporten framgår att flickor utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden av såväl personal som andra boende ungdomar, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. Vid flera av ungdomshemmen har avskiljning använts på ett sätt som inte har stöd i lag, såsom fasthållningar och nedläggningar. Antalet avskiljningar ökar vid lägre personaltäthet, när personalen inte har rätt kompetens och utbildning samt när andelen flickor ökar.

I rapporten framkommer även att SiS låtit personal arbeta med barn och unga under pågående förundersökning om sexualbrott. Myndigheten har dessutom låtit bli att kontrollera utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan en person påbörjat sin anställning. 

Publicerad 24 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023