Logga in

Glömt ditt lösenord?

SiS särskilda ungdomshem för flickor har allvarliga brister

social-SiS-sarskilda-ungdomshem-for-flickor-har-allvarliga-brister-1.jpg

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på uppdrag av regeringen genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Nu har IVO överlämnat sin rapport till regeringen och den visar att IVO kritiserat SiS för allvarliga brister vid 19 av 21 tillsynade boenden.

Av rapporten framgår att flickor utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden av såväl personal som andra boende ungdomar, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. Vid flera av ungdomshemmen har avskiljning använts på ett sätt som inte har stöd i lag, såsom fasthållningar och nedläggningar. Antalet avskiljningar ökar vid lägre personaltäthet, när personalen inte har rätt kompetens och utbildning samt när andelen flickor ökar.

I rapporten framkommer även att SiS låtit personal arbeta med barn och unga under pågående förundersökning om sexualbrott. Myndigheten har dessutom låtit bli att kontrollera utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan en person påbörjat sin anställning. 

Publicerad 24 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024