SiS särskilda ungdomshem för flickor har allvarliga brister

social-SiS-sarskilda-ungdomshem-for-flickor-har-allvarliga-brister-1.jpg

Ny rapport från IVO visar att flickor på SiS särskilda ungdomshem utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har på uppdrag av regeringen genomfört en förstärkt tillsyn av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem, med ett särskilt fokus på verksamheter där flickor vårdas. Nu har IVO överlämnat sin rapport till regeringen och den visar att IVO kritiserat SiS för allvarliga brister vid 19 av 21 tillsynade boenden.

Av rapporten framgår att flickor utsätts för hot, kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder på sina boenden av såväl personal som andra boende ungdomar, och att alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden. Vid flera av ungdomshemmen har avskiljning använts på ett sätt som inte har stöd i lag, såsom fasthållningar och nedläggningar. Antalet avskiljningar ökar vid lägre personaltäthet, när personalen inte har rätt kompetens och utbildning samt när andelen flickor ökar.

I rapporten framkommer även att SiS låtit personal arbeta med barn och unga under pågående förundersökning om sexualbrott. Myndigheten har dessutom låtit bli att kontrollera utdrag ur misstanke- och belastningsregister innan en person påbörjat sin anställning. 

Publicerad 24 jan 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Socialnet

    Tjänsten för dig som arbetar med socialtjänstfrågor inom offentlig eller privat verksamhet.
  • JP Serveringstillståndsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som alkoholhandläggare eller ansvarar för alkoholrelaterade frågor.
  • JP RättsfallsnetBistånd SoL

    JP Rättsfallsnet–Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området.

Nyheter

Brottsoffermyndighetens roll som informations- och kunskapscentrum på brottsofferområdet förstärks i och med ökade anslag och nya regeringsuppdrag.

24 jan 2023

Syftet är att förbättra och förenkla kommunikationen mellan vårdgivare och omsorgsgivare och därmed förbättra vården till och insatserna för den enskilde.

19 jan 2023

Kammarrätten beslutar att tvångsvården av en pojke ska upphöra eftersom nämndens utredning inte visar på en tillräckligt konkret och klar risk för att pojkens hälsa eller utveckling skadas till följd av brister i omsorgen.

18 jan 2023