Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

social-Skarpta-straff-for-brott-i-kriminella-natverk.jpg

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till ett antal straffskärpningar och nya bestämmelser för att sätta press på de kriminella nätverken. Bland annat ska det bli straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.

Insatserna mot de kriminella nätverken behöver intensifieras och det straffrättsliga regelverket måste skärpas. För att markera allvaret i brottsligheten i kriminella nätverk och vid kriminella uppgörelser och ge rättsväsendet utvidgade möjligheter att bekämpa sådan kriminalitet, föreslår regeringen bland annat följande:

  • Straffen skärps för grovt olaga tvång, olaga hot, grovt olaga hot, rån, utpressning och grov utpressning.
  • En ny typ av straffskärpningsbestämmelse införs som tar sikte på våldsamma uppgörelser bland kriminella.
  • Genom en ny straffbestämmelse blir det straffbart att involvera personer under 18 år i brott eller brottslig verksamhet.
  • Straffet skärps för narkotikabrott som tar sikte på försäljning och beställning av narkotika för eget bruk kriminaliseras.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 24 aug 2022

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023