Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Ny lag gör det straffbart att involvera underåriga i brottslighet

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023

Nya bestämmelser om dygnsvila 1 oktober – har du koll?

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Förstärkt informationsinsats om riskerna vid boffning

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Samtalen till Bris ökade under lovet

Nio procent fler samtal till Bris jämfört med förra sommaren. Samtalen om allvarlig psykisk ohälsa har ökat mest.

22 aug 2023

Viktiga lagändringar på socialområdet halvårsskiftet 2023

Regeringen har publicerat en sammanställning av viktigare lagar och förordningar som börjar gälla omkring halvårsskiftet 2023. Här hittar du ett urval av de ändringar som är aktuella inom socialområdet.

18 aug 2023

Nationellt hälsoprogram för barn och unga

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram.

18 aug 2023

Straffen för unga brottslingar ses över

Regeringen till­sätter en utredning som ska överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott.

18 aug 2023

Att ta del av journaluppgifter mellan vårdgivare och socialtjänst

När och på vilket sätt kan till exempel en sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård ta del av omsorgsjournalen? Läs vår analys!

18 aug 2023

Jäv kopplat till framtidsfullmakt

I denna analys tittar Kalle Larsson, förbundsjurist hos SKR, närmare på frågan kring jäv kopplat till framtidsfullmakt.

19 jun 2023

JO-kritik mot förhandsbedömningar i biståndsärenden

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Bistånd till andrahandshyra utan hyresvärdens samtycke

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Effekterna av lagändringarna för assistansersättningen avtar

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023

Fyrdubblad ökning av ansökningar för avhopparverksamheter

Allt fler kommuner får pengar för avhopparverksamheter, det vill säga verksamheter som stöttar den som vill lämna ett kriminellt liv. Under 2022 fyrdubblades ansökningarna i jämförelse med året innan.

29 maj 2023

Vägran att genomgå en operation och vaccinera sig var inte skäl att neka ekonomiskt bistånd

Det kommer kammarrätten fram till i ett mål om ekonomiskt bistånd.

18 apr 2023

Utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen är påbörjad

Regeringen har beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten.

18 apr 2023

Lägesrapport från individ- och familjeomsorgen

Socialstyrelsens årliga lägesrapport för individ- och familjeomsorg visar att över 50 000 barn lever i familjer med långvarigt bistånd.

18 apr 2023

Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans

Den 1 mars tog regeringen emot slutbetänkandet om statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Ta del av vad utredningen föreslår här!

20 mar 2023

Brister i läkemedelsbehandling på särskilda boenden för äldre

Det finns brister i den palliativa vården och läkemedelsbehandlingen på särskilda boenden för äldre runt om i landet. Det visar en tillsyn som IVO genomför.

20 mar 2023

Fortsatt LVU-vård av barn som isolerades av sina föräldrar under pandemin

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål.

17 mar 2023

Nytt förslag om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott.

17 mar 2023

1 , 2 (denna sida) , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 ,