Utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen är påbörjad

Tillsyn och statliga utredningar har uppmärksammat dåliga språkkunskaper hos personal inom äldrevården. Regeringen har därför beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.  

Goda språkkunskaper i svenska leder till ökad trygghet och ökat inflytande för de äldre. En särskild utredare får nu uppdraget att ta fram förslag på hur ett sådant krav kan regleras. Utredningen ska visa vilken nivå av svenska som är lämplig och bör krävas av de yrkesgrupper som har kontakt med äldre samt vilka konsekvenser språkkraven kan få för äldrevårdens personal- och kompetensförsörjning.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023