Logga in

Glömt ditt lösenord?

Utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen är påbörjad

Tillsyn och statliga utredningar har uppmärksammat dåliga språkkunskaper hos personal inom äldrevården. Regeringen har därför beslutat att starta en utredning om språkkrav för att stärka patientsäkerhet och öka tryggheten. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.  

Goda språkkunskaper i svenska leder till ökad trygghet och ökat inflytande för de äldre. En särskild utredare får nu uppdraget att ta fram förslag på hur ett sådant krav kan regleras. Utredningen ska visa vilken nivå av svenska som är lämplig och bör krävas av de yrkesgrupper som har kontakt med äldre samt vilka konsekvenser språkkraven kan få för äldrevårdens personal- och kompetensförsörjning.

Publicerad 18 apr 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024