Logga in

Glömt ditt lösenord?

Straffen för unga brottslingar ses över

social-Straffen-for-unga-brottslingar-ses-over.jpg

Unga som begår brott får i dag lägre straff på grund av sin ålder. Samtidigt involveras unga personer allt oftare i den grova organi­serade gäng­brotts­ligheten. Regeringen till­sätter därför en utredning som ska överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott.

Utredningen ska: 

  • Överväga en sänkning av straff­myndighets­åldern. 
  • Föreslå ändringar som inne­bär att lag­över­trädare i ålders­­gruppen 18–20 år behandlas som andra myndiga vid straff­mätningen.
  • Föreslå ändringar som innebär att ålder ges minskad betydelse vid straff­mätningen för unga lagövert­rädare i åldern 15–17 år.
  • Föreslå en ny påföljd – utvidgad ungdoms­övervakning – som är mer ingripande och inne­fattar en utvidgad verktygs­låda med fler kontroll­­möjligheter.
  • Föreslå en ordning som innebär att den som hunnit fylla 18 år och missköter sin påföljd ska få en vuxen­påföljd, till exempel fängelse, i stället för en ny ungdoms­påföljd.
  • Föreslå hur Kriminal­vården kan involveras vid vård och andra åtgärder inom ramen för ungdoms­­vård eller ungdoms­tjänst och även föreslå hur Kriminal­vården i någon form kan involveras i vissa fall vid sådan vård enligt LVU som sker på grund av den unges brottsliga verksamhet.

Uppdraget ska redovisas senast den 10 januari 2025.

Publicerad 18 aug 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024

En kvinnas psykiska ohälsa triggades av hennes hemmiljö, trots det bedömer kammarrätten att hon inte behöver bostad med särskild service enligt SoL.

18 jan 2024