Nytt förslag om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

social-barn-misstanks-for-brott.jpg

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i dessa utredningar.

Det handlar bland annat om att:

  • fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott
  • ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år
  • en bevistalan ska få väckas i fler fall
  • det ska bli möjligt att bevilja resning av eller undanröja en dom om bevistalan som har fått laga kraft
  • fler drogtester ska få genomföras mot barn under 15 år
  • det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 17 mar 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

En socialnämnd hade gjort preliminära förhandsbedömningar av två bröders rätt till ekonomiskt bistånd. Läs mer om JO:s beslut här!

30 maj 2023

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från HFD fast.

30 maj 2023

Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

29 maj 2023