Nytt förslag om förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott

social-barn-misstanks-for-brott.jpg

Regeringen lämnar i en ny proposition ett antal förslag som syftar till att förbättra regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott och säkerställa att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i dessa utredningar.

Det handlar bland annat om att:

  • fler utredningar ska få genomföras när barn under 15 år misstänks för brott
  • ett målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska kunna förordnas för målsäganden när den som misstänks ha begått brottet är under 15 år
  • en bevistalan ska få väckas i fler fall
  • det ska bli möjligt att bevilja resning av eller undanröja en dom om bevistalan som har fått laga kraft
  • fler drogtester ska få genomföras mot barn under 15 år
  • det ska bli möjligt för åklagare att genom strafföreläggande besluta om ungdomstjänst.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Publicerad 17 mar 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

För att stärka anhörigperspektivet i socialtjänsten och hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen nu publicerat två nya kunskapsstöd.

13 nov 2023

I förslaget föreslås bland annat att barns rättigheter stärks så att de får sina egna behov tillgodosedda och inte bara ses som medföljande till den vuxne som flytt till det skyddade boendet.

13 nov 2023

Det kommer kammarrätten fram till i ett nytt mål. Ta del av domsreferat med kommentar.

13 nov 2023