Brister i läkemedelsbehandling på särskilda boenden för äldre

sjukvard-Brister-i-lakemedelsbehandling-pa-sabo.jpg

Det finns brister i den palliativa vården och läkemedelsbehandlingen på särskilda boenden för äldre (säbo) runt om i landet. Det visar en tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg genomför. Även flera uppföljningar från Socialstyrelsen pekar på samma brister samt att det finns ojämlikheter i vården och omsorgen på säbo.

– De stora skillnaderna mellan kommuner visar att det är möjligt att ha en högre kvalitet än vad som ses på många håll. Våra riktlinjer, utbildningar och kunskapsstöd behöver användas mer. Utbyte av goda exempel mellan kommuner är också avgörande, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Publicerad 20 mar 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Sjukvårdsnet

    Tjänsten med komplett information om juridiken för dig som jobbar inom hälso-​ och sjukvården.
  • JP Livsmedelsnet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med offentlig livsmedelskontroll, livsmedelshantering eller andra frågor på livsmedelsområdet.
  • JP Miljönet

    Informationstjänsten för dig som arbetar med miljöfrågor inom offentlig eller privat sektor.

Nyheter

Folkhälsan blir allt bättre. Men för kvinnor med låg socioekonomisk status är utvecklingen negativ. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

29 maj 2023

Kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap höjs. Det säkerställer lagändringar som träder i kraft den 1 juli 2023.

30 maj 2023

IVO kritiserar en vårdcentral för fördröjd diagnos, vård och behandling samt bristande dokumentation.

21 mar 2023