Logga in

Glömt ditt lösenord?

Effekterna av lagändringarna för assistansersättningen avtar

social-Effekterna-av-lagandringarna-for-assistansersattningen-avtar.jpg

Efter lagändringar 2019 och 2020 har fler personer beviljats assistansersättning. Men effekten avtar och det totala antalet personer med assistansersättning minskar. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

2019 och 2020 genomfördes lagändringar så att det blev möjligt att få personlig assistans för hjälp med andning och sondmatning. Lagändringarna har bidragit till att fler personer har fått rätt till assistansersättning, främst barn under sju år.

Försäkringskassans årliga rapport till regeringen visar att det totala antalet personer som har assistansersättning minskade med två procent år 2022, trots lagändringarna. Under 2022 hade knappt 13 400 personer assistansersättning. Till stor del beror minskningen på att det är färre som beviljas ersättning jämfört med hur många som ersättningen upphör för.

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att årligen ta fram och redovisa indikatorer för att kunna följa upp assistansersättningens utveckling. Den här rapporten är ett svar på det uppdraget.

Publicerad 29 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024

Riksdagen har röstat ja till nya regleringar för att förbättra skyddet för och stödet till personer som behöver skyddat boende. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2024.

7 mar 2024