Effekterna av lagändringarna för assistansersättningen avtar

social-Effekterna-av-lagandringarna-for-assistansersattningen-avtar.jpg

Efter lagändringar 2019 och 2020 har fler personer beviljats assistansersättning. Men effekten avtar och det totala antalet personer med assistansersättning minskar. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan.

2019 och 2020 genomfördes lagändringar så att det blev möjligt att få personlig assistans för hjälp med andning och sondmatning. Lagändringarna har bidragit till att fler personer har fått rätt till assistansersättning, främst barn under sju år.

Försäkringskassans årliga rapport till regeringen visar att det totala antalet personer som har assistansersättning minskade med två procent år 2022, trots lagändringarna. Under 2022 hade knappt 13 400 personer assistansersättning. Till stor del beror minskningen på att det är färre som beviljas ersättning jämfört med hur många som ersättningen upphör för.

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att årligen ta fram och redovisa indikatorer för att kunna följa upp assistansersättningens utveckling. Den här rapporten är ett svar på det uppdraget.

Publicerad 29 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023