Bistånd till andrahandshyra utan hyresvärdens samtycke

social-Bistand-till-andrahandshyra-utan-hyresvardens-samtycke.jpg

Man har rätt till försörjningsstöd för andrahandshyra även om uthyrningen inte är godkänd av den som äger bostaden. Det slår en ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov kan enligt socialtjänstlagen få försörjningsstöd, bland annat för hyra. En man ansökte därför om försörjningsstöd för sina hyresavgifter, men fick avslag av socialnämnden. Nämnden hänvisade till att mannen hyrde sin bostad i andra hand och att andrahandsuthyrningen inte var godkänd av hyresvärden. Enligt jordabalkens regler måste den som hyr ut sin bostad i andra hand ha samtycke från sin hyresvärd.

Inget godkänt skäl att vilja motverka svart uthyrning

Socialnämnden nekade mannen försörjningsstöd för hyran eftersom nämnden inte ville främja den svarta bostadsmarknaden. Nämnden ställde krav på att mannen skulle få andrahandsuthyrningen godkänd av hyresvärden (den som äger bostaden) för att få försörjningsstöd för hyran.

HFD konstaterar dock att det varken i socialtjänstlagen, dess förarbeten eller praxis finns stöd för att ekonomiskt bistånd inte ska ges för en otillåten andrahandsuthyrning. I ett tidigare rättsfall (RÅ 2009 ref. 4) har domstolen till och med bedömt att en person som bodde i en kolonistuga hade rätt till försörjningsstöd för sin hyra trots att han inte fick bo där permanent.

HFD:s slutsats är att det inte finns något rättligt stöd för att vägra ge försörjningsstöd för otillåtna andrahandsuthyrningar. Att en andrahandsuthyrning är otillåten i jordabalkens mening hindrar alltså inte att man ska få försörjningsstöd för andrahandshyran.

Publicerad 30 maj 2023

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter.

15 sep 2023

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att genomföra en förstärkt informationsinsats om de skador som kan uppkomma vid boffning.

14 sep 2023

Den som utnyttjar barn och ungdomar i sin brottsliga verksamhet kan dömas till fängelse i upp till fyra år, enligt lagen.

15 sep 2023