Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Räknas vegetarisk och vegansk mat som specialkost?

Läs mer om hur skolan ska hantera elevers dieter och önskemål om exempelvis vegetarisk mat.

10 jan 2020

Nu står det klart att förskolor måste betala blöjor

Att föräldrar inte ska behöva betala för blöjor står klart efter att HFD beslutat att inte pröva frågan.

10 jan 2020

Lärare med grovt språk förlorar legitimationen

En lärare hade ett grovt språk och dåligt bemötande mot elever och kollegor och förlorar därför sin legitimation.

3 dec 2019

Varannan svensk kommun är oförberedd på att barnkonventionen blir lag

Nästan varannan svensk kommun saknar en strategi för hur man ska implementera barnkonventionen.

3 dec 2019

Diskriminering när elev med dyslexi inte fick använda hjälpmedel

En kommun diskriminerade en elev med dyslexi under de nationella proven då han inte fick använda alla de hjälpmedel som han normalt hade.

3 dec 2019

Skolinspektionen kan få ökade möjligheter att stänga skolor

En utredning ska undersöka ökade möjligheter för Skolinspektionen att stänga skolor med stora och återkommande brister.

26 nov 2019

Skolinspektionen har granskat användandet av digitala verktyg

Skolinspektionen har granskat om digitala verktyg används som ett medel för lärandet i årskurs 7-9.

6 nov 2019

Pappa fick rätt att se övervakningsfilm av slagsmål

En pappa ville ta del av en övervakningsfilm av ett slagsmål som hans son var med i på skolan och fick rätt att göra det.

5 nov 2019

Får man ändra ett satt betyg?

Det finns möjlighet att ändra ett betyg som är oriktigt på två grunder - läs om vilka de är här.

31 okt 2019

Högsta domstolen prövar lärares ingripande med brottargrepp

HD kommer att pröva om det var kränkande behandling när en lärare tog ett nackgrepp om en elev.

28 okt 2019

Frånvaroutredning – hur ska den göras?

Om en elev har upprepad eller längre frånvaro ska rektorn se till att en utredning görs.

8 okt 2019

Lärare är positiva till nationella prov

Lärare uppskattar de nationella proven och tycker att de ger ett gott stöd vid bedömning och betygsättning.

4 okt 2019

Skoladministratören – en hjälte som verkar i det tysta

Skoladministratörens arbetsuppgifter är varierande och med kontaktytor i flera delar av skolverksamheten kräver det kunskap om en mängd rättsområden.

3 okt 2019

Personal låste in ett förskolebarn – inte kränkande behandling

BEO bedömer att personalen agerat inom sitt tillsynsansvar och att barnet därför inte utsatts för kränkande behandling.

27 sep 2019

Kamerabevakning i arbetslivet

Det är viktigt att arbetsgivaren i förväg har beaktat reglerna i GDPR och säkerställt att kamerabevakningen kan genomföras på ett lagligt sätt.

11 sep 2019

Dygnsvila när personal sover under jourtid

Läs vår jurist Fanny Vesterbergs svar på en fråga om dygnsvila.

10 sep 2019

Gränsen mellan kränkande behandling och lärares ingripande inte helt tydlig

BEO har överklagat domen om en lärare som lyfte bort en elev till Högsta domstolen.

6 sep 2019

Blöjor på förskolan får inte betalas av föräldrar

Kammarrätten slår fast att förskolor som tillämpar maxtaxa inte får låta vårdnadshavare ansvara för att tillhandahålla blöjor till barnen.

22 aug 2019

200 000 kronor i böter till skola för ansiktsigenkänning

För första gången utfärdar Datainspektionen en sanktionsavgift mot en aktör som brutit mot reglerna i GDPR.

22 aug 2019

Gå till sida: 4, 5, 6, 7, 8 (denna sida), 9, 10, 11, 12,