Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Juridiska nyheter

Ett urval från våra jurister

Välkommen till vårt juridiska nyhetsflöde. Här hittar du ett urval av de viktigaste nyheterna, mest intressanta analyserna, prejudicerande rättsfallen med mera från våra informationstjänster.    

Skolstatistik blir tillgänglig igen

Den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor blir återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats.

13 okt 2020

Varför ska skolelever med familjemedlemmar som smittats av covid-19 fortsatt gå till skolan?

Barn i förskolan och skolelever undantas från de nya förhållningsreglerna, läs mer om varför här.

12 okt 2020

Nationella prov genomförs igen

Under vårterminen ställdes de nationella proven in på grund av coronapandemin, men nu ska de genomföras igen.

15 sep 2020

Skolverket föreslår hur skolstatistik ska kunna publiceras igen

Skolverket har lämnat förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik ska kunna publiceras igen.

10 sep 2020

”Hotet mot gymnasieskolan” – Vad innebär det att ett olaga hot är riktat mot någon annan?

En gymnasielev hotade via sociala medier att genomföra en skolskjutning och åtalades för olaga hot. Erik Svensson kommenterar HD:s avgörande.

26 aug 2020

Lärdomar från vårens distansundervisning på gymnasieskolor

Skolinspektionen har analyserat de erfarenheter som rektorer delat med sig av från vårens distansundervisning.

17 aug 2020

Möjligt med både distansstudier och undervisning i gymnasieskolorna i höst

Under vissa förutsättningar tillåts skolor kombinera undervisning på plats i skolans lokaler med distansundervisning.

17 aug 2020

Andelen behöriga elever ökar trots corona

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår.

14 aug 2020

Särskild utbildning för vuxna blir en del av komvux

Den 1 juli 2020 blir särskild utbildning för vuxna en del av komvux.

16 jun 2020

Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs

Då coronapandemin gjort det svårare för en del elever att få godkända betyg i grundskoleämnena blir det möjligt med prövning i gymnasieskolan.

16 jun 2020

HFD slår fast att vitesföreläggande skulle preciserats tydligare

Skolinspektionen ansåg att vite skulle dömas ut, men HFD menar att det inte var tillräckligt preciserat.

2 jun 2020

Utredning för att minska lärares och rektorers dokumentation påbörjas

Statskontoret ska utreda klagomålshanteringen i skolan.

1 jun 2020

Fler ska få möjlighet att delta i lovskola

För många elever har coronapandemin gjort det svårare att nå kunskapskraven och regeringen föreslår därför mer pengar till lovskola.

29 maj 2020

Fel av skolsköterska att ge hälsokontroll med anmärkning om vikt till elev

En 11-årig elev hade blivit ledsen efter ett hälsobesök hos skolsköterskan som hade berört elevens vikt.

13 maj 2020

Småskaliga studentfiranden får anordnas

Folkhälsomyndigheten bedömer att mindre studentfiranden får anordnas om risken för spridning av covid-19 minimeras.

13 maj 2020

Hur ser förslagen från utredningen om en mer likvärdig skola ut?

Här har vi sammanfattat några av utredningens förslag.

13 maj 2020

Skolor får möjlighet att ge frånvarande elever distansundervisning

Regeringen har beslutat att även öppna skolor ska ha en utvidgad möjlighet att ge distansundervisning.

29 apr 2020

Hur hanterar vi att många elever är hemma trots att skolan är öppen?

Våra jurister resonerar kring vilka verktyg skolan har för att hantera situationen. 

27 apr 2020

Viktigt att tänka på vid utredningen av vem som har rätt till barnomsorg

Här belyser vi några saker som är viktiga att tänka på under utredningen och hur informationen ska samlas in.

27 apr 2020

3 , 4 , 5 , 6 , 7 (denna sida) , 8 , 9 , 10 , 11 ,