Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Pandemin har inneburit distansundervisning och pausade fritidsaktiviteter för många gymnasieelever. En effekt av detta är ytterligare minskad fysisk aktivitet. Många gymnasieskolor har aktivt arbetat med att försöka främja rörelse trots de förändrade förutsättningarna. En ny satsning från en samling aktörer vill nu uppmuntra alla gymnasieskolor i Sverige att fortsatt inspirera och ytterligare stärka förutsättningarna för fysisk aktivitet varje dag. 

Satsningen uppmuntrar gymnasieskolor att ta chansen att etablera nya vanor och arbetsformer för fysisk aktivitet för att stärka folkhälsan. Under höstterminen inviteras gymnasieskolor att erbjuda elever fysisk aktivitet varje skoldag. Som stöd för genomförandet kommer Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet ta fram en vägledning med hjälp och inspiration till skolledare.  

Som startskott för satsningen planeras en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte med skolan som hälsofrämjande arena i fokus. Satsningen i stort vill ansluta och komplettera alla de goda initiativ och insatser som skolorna genomfört under pandemin samt kompensera för den rörelseskuld som byggts upp. Förhoppningen är att majoriteten av alla gymnasieskolor i Sverige ska hörsamma uppmaningen då forskning tydligt visar vikten av fysisk aktivitet för ungas psykiska och fysiska välbefinnande.

Som aktörer i satsningen ingår Folkhälsomyndigheten, Skolverket, SKR, Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet, Friskolornas riksförbund, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Generation Pep.

Publicerad 24 aug 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022