Ny satsning ska inspirera gymnasieskolor att införa mer rörelse

Pandemin har inneburit distansundervisning och pausade fritidsaktiviteter för många gymnasieelever. En effekt av detta är ytterligare minskad fysisk aktivitet. Många gymnasieskolor har aktivt arbetat med att försöka främja rörelse trots de förändrade förutsättningarna. En ny satsning från en samling aktörer vill nu uppmuntra alla gymnasieskolor i Sverige att fortsatt inspirera och ytterligare stärka förutsättningarna för fysisk aktivitet varje dag. 

Satsningen uppmuntrar gymnasieskolor att ta chansen att etablera nya vanor och arbetsformer för fysisk aktivitet för att stärka folkhälsan. Under höstterminen inviteras gymnasieskolor att erbjuda elever fysisk aktivitet varje skoldag. Som stöd för genomförandet kommer Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet ta fram en vägledning med hjälp och inspiration till skolledare.  

Som startskott för satsningen planeras en dag för inspiration och erfarenhetsutbyte med skolan som hälsofrämjande arena i fokus. Satsningen i stort vill ansluta och komplettera alla de goda initiativ och insatser som skolorna genomfört under pandemin samt kompensera för den rörelseskuld som byggts upp. Förhoppningen är att majoriteten av alla gymnasieskolor i Sverige ska hörsamma uppmaningen då forskning tydligt visar vikten av fysisk aktivitet för ungas psykiska och fysiska välbefinnande.

Som aktörer i satsningen ingår Folkhälsomyndigheten, Skolverket, SKR, Regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet, Friskolornas riksförbund, Elevernas Riksförbund, Sveriges Elevkårer och Generation Pep.

Senast uppdaterad 24 aug 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området