Logga in

Glömt ditt lösenord?

Checklistor hjälper rektorer, utredare och skoljurister att fatta rättssäkra beslut

I skolverksamheter fattas många beslut varje dag. Många av dessa beslut föregås av flera och svåra avvägningar där beslutsfattaren behöver ha koll på att alla rekvisit är uppfyllda innan denne fattar ett beslut. För att underlätta i beslutsfattande kan blanketter och checklistor vara till stor hjälp.

 

Maria Bjurholm är jurist och redaktör för vår informationstjänst JP Skolnet. Hon har tagit fram många av de checklistor och blanketter som finns i tjänsten, ofta utifrån önskemål från kunder. Vi har ställt några frågor till henne om checklistorna och deras fördelar för dig som jobbar inom skolan.  

Vad är en checklista och varför är de efterfrågade?

En checklista är ett mycket praktiskt verktyg för en person som ofta utför vissa typer av arbetsuppgifter och som vill spara tid och minimera misstag. Genom åren har jag fått många förfrågningar från rektorer, utredare och skoljurister och den gemensamma nämnaren är just att de vill kunna arbeta snabbt, rättssäkert och effektivt i sitt arbete. Och det är ju inte så konstigt att de vill det eftersom förvaltningslagen kräver att de gör det.  

Hur kan en checklista underlätta i arbetet för exempelvis rektorer?

Ett vanligt problem i skolverksamheten är att många beslut föregås av flera och svåra avvägningar där beslutsfattaren behöver ha koll på att alla rekvisit är uppfyllda innan denne fattar ett beslut.

Rektorer har ofta tidsbrist och behöver rätt förutsättningar för att till exempel fatta ett beslut om att stänga av en elev. En del av lösningen är att ta hjälp av en checklista för disciplinära åtgärder och bocka av alla rekvisit inför beslutsfattandet. En annan del av lösningen är sedan att använda vår blankett för avstängning och fatta själva avstängningsbeslutet. Det är exempel på när våra checklistor eller blanketter hjälper en rektor att fatta korrekta beslut i verksamheten.

Kan du ge några fler exempel på checklistor som kunder önskat?

Vi har många exempel på kundönskemål som har genererat färdiga checklistor och blanketter. Jag skulle säga att nästan hälften av alla våra 96 blanketter och checklistor har tillkommit efter önskemål från våra kunder, till exempel blanketter för drogtester i skolan, kränkande behandling och inloggning i lärplattformar.

Vi är öppna för många fler önskemål och tillverkar gärna fler blanketter och checklistor utifrån de önskemål som våra användare har. Jag tror att detta är uppskattat just för att de spar tid och guidar rätt i den snåriga juridikdjungeln.

Vilken är den mest efterfrågade checklistan i JP Skolnet?

Det är en blankett om kränkande behandling för anmälan, utredning och uppföljning av kränkande behandling/diskriminering/trakasserier.

Om du lämnar din e-postadress kan du ladda ner blanketten om kränkande behandling här >

Publicerad 13 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy